• Gemeente Veenendaal

Renswoude en Veenendaal blijven samenwerken

RENSWOUDE De buurgemeenten Renswoude en Veenendaal hebben afgesproken samen te blijven werken in de dienstverlening. Dat staat in de raamovereenkomst die maandag door de burgemeesters van beide gemeenten ondertekend is.

Op 21 december 2010 sloten de gemeenten Renswoude en Veenendaal een samenwerkingsovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst biedt de gemeente Veenendaal diverse producten en diensten aan de gemeente Renswoude aan.

ONTWIKKELINGEN Nieuwe ontwikkelingen, zoals de Wet Markt en Overheid, de Privacywet en door de verder ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening door gemeenten, is het noodzakelijk om de huidige samenwerking tegen het licht te houden. Het uitgangspunt blijft dat Veenendaal op het gebied van deze samenwerking de preferente samenwerkingspartner is voor Renswoude.

RAAMOVEREENKOMST De basisafspraken over de samenwerking tussen beide gemeenten worden opgenomen in een zogenoemde raamovereenkomst. Specifieke afspraken over de dienstverlening zijn of worden separaat vastgelegd. Met het ondertekenen van de raamovereenkomst bekrachtigen Veenendaal en Renswoude de samenwerking en zal, waar mogelijk en wenselijk, de dienstverlening uitgebreid worden.

GOEDE BUUR Burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist: ,,De afgelopen jaren heeft Veenendaal diverse taken naar volle tevredenheid uitgevoerd voor Renswoude. Met deze raamovereenkomst komt onze samenwerking in een volgende fase. Wij zijn blij dat wij ook richting de toekomst de dienstverlening aan onze inwoners op deze wijze voort kunnen zetten. Voor ons geldt in dit verband: 'beter een goede buur, dan een verre vriend'.''

BETROUWBAAR Burgemeester Wouter Kolff: ,,Veenendaal wil een betrouwbare partner zijn in de regio en waar mogelijk samenwerken met regiogemeenten. De overeenkomst met de gemeente Renswoude is een voorbeeld van zo'n goede samenwerking met wederzijdse voordelen. Dat is goed voor beide gemeenten, maar ook voor de regio."

De raamovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd aangegaan treedt per direct in werking.