• Joke van der Heide

Reinier van Santen nieuwe jongerenwerker Woudenberg: ´Mijn hart ligt bij jongeren´

WOUDENBERG Volgens Reinier van Santen, de nieuwe jongerenopbouwwerker van Jeugd-Punt, zijn jongeren niet veranderd. Ze willen nog steeds gezien en gehoord worden en genieten van een schouderklopje. ,,Mijn hart ligt bij werken met jongeren."

Joke van der Heide

Reinier van Santen kwam er via een omweg achter dat zijn hart bij het werken met jongeren ligt. Zijn andere grote passie is de natuur. Daarom wilde hij in eerste  instantie boswachter worden en besloot hij om de opleiding MBO Bos- en Natuurbeheer te volgen. ,,Daarna werd mij duidelijk waar mijn hart lag: werken met jongeren. Ik volgde de HBO opleiding Groen Zorg en onderwijs en werd leraar in het agrarisch VMBO onderwijs. Een mooie mix van twee  passies", aldus Reinier. Hij heeft negen jaar in het onderwijs gewerkt. Vanaf het begin was ik mentor. ,,Ik vond het mooi om vooral kwetsbare leerlingen in positieve  zin iets mee te geven. Om een relatie samen op te bouwen en te praten over thuis en toekomst en wat de leerlingen bezig hield. Via ouders, collega's en leerlingen kreeg  ik complimenten dat ik op een andere manier met jongeren omga."

 

NIEUWE UITDAGING Na negen jaar werd het voor Reinier tijd  voor een nieuwe uitdaging. Hij stelde vast dat hij veel meer pedagoog was dan vakdocent. Bij zijn nieuwe baan bij Jeugd-Punt kan hij zich juist op dit vlak richten en dat doet hij nu een maand met  hart en ziel. ,,Ik richt mij in eerste instantie vooral op jongerengroepen in het centrum. Net als met de leerlingen wil ik met hen een vertrouwensband opbouwen, waarbij wederzijds respect belangrijk is. Ik hoop dat ze dan hun verhalen bij mij kwijt willen en dat we samen kunnen kijken of er leuke dingen voor de jeugd te organiseren zijn. Ik geloof niet in het opgelegde. Het moet van de jongeren zelf komen."

KANS Uit onderzoek blijkt dat overlast van jongeren één van de drie grootste ergernissen is in Woudenberg. Dat geldt ook zeker voor de hangjongeren, die voor het gemeentehuis hebben gekozen als hangplek. Reinier: ,,Ik vind hangjongeren een vies woord. Het is veel meer dan dat. Jongeren hebben een eigen sociaal leven op straat." Dat twee groepen jongeren zich hardnekkig vestigen voor het  gemeentehuis ziet Reinier als een kans. ,,Ze zijn in beeld. Heel Woudenberg ziet ze. Zet  je vooroordelen op zij, vraag wat ze hier doen en je krijgt een leuk gesprek. Het is een hele sociale groep met veel potentie. De één sport veel, de ander sleutelt aan scooters en weer een ander heeft een bijbaantje. Vanaf vijf uur 's middags tot een uur of tien, zijn ze op straat te vinden." Als ze afval laten slingeren vindt Reinier dat hij ze daar op aan mag spreken. Hij vraagt dan wat de reden er van is en waarom ze het niet in de prullenbak gooien. ,,Het mooie is dat ze elkaar er ook op aanspreken", voegt Reinier  toe.

SPIEGEL Op de vraag wat Reinier deze groep kan brengen, vertelt hij dat hij ze een spiegel voorhoudt. ,,Ik leg ze uit wat de reactie van mensen is op hun gedrag. Daarbij geef ik ze wel het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt en wil ik de focus op het positieve leggen. Ze kunnen bijvoorbeeld een keer worden uitgenodigd bij een raadsvergadering om te vertellen wat er bij hun leeft." Eén wens hebben ze met Reinier al besproken. Geef ons een hoge drukspuit en wij maken het plein bij de RIVA IJssalon schoon. ,,Ze willen het dorp mooi maken als handreiking voor het feit dat ze ook wel afval laten slingeren", vertelt Reinier.

BEDRIJFSLEVEN Hij wil ook in gesprek met het bedrijfsleven om te kijken of er een match te vinden is voor een baan. Het initiatief van de recentelijk gehouden Matchbeurs spreek hem aan. Ook daar ziet hij mogelijkheden om jongeren in te zetten om andere Woudenbergers te helpen en zo een zakcentje te verdienen. Reinier zorgt er voor dat  hij ook 's avonds werkt om de jongeren te kunnen opzoeken. Dit is makkelijk in te plannen, omdat hij twee jaar geleden met zijn vrouw en dochtertje weer in zijn geboortedorp Woudenberg is komen wonen. Voor zijn werk vindt hij het positief dat de lijnen zo kort zijn. Hij heeft contacten met het sociaal team, de politie, veel vrijwillige netwerkpartners en de BOA. In sommige gevallen is zijn rol meer coachend dan alleen begeleidend. Hij benadrukt wel dat hij in zijn contacten de vertrouwensband met de jongeren nooit wil beschamen.

 

NIEUWJAARSFEEST Een goed voorbeeld van samenwerking is dat hij op initiatief van Jolanda van Baaren van Sportcafé De Camp met jongeren in gesprek wil over  hun wensen voor een Nieuwjaarsfeest in 2018. Bij Jolanda van Baaren kwamen veel  reacties van jongeren binnen dat zij het jammer vinden dat het Nieuwjaarsfeest  dit jaar niet wordt gehouden.

Voorlichting aan leerlingen van groep 7 en 8 van de Woudenbergse basisscholen en in overleg met hen gaan over het organiseren van activiteiten, hoort ook bij zijn functie. Zijn grote wens is om met jongeren, die dat nodig hebben, een weekend de natuur in te gaan. ,,Haal ze uit hun systeem en ga kamperen. Je weet niet wat je bereikt als je één op één tijdens een kampvuur met elkaar praat", vertelt Reinier enthousiast.