• Het politieke debat met cliënten van Reinaerde.

    Joke van der Heide

Reinaerde mist buslijn 81

WOUDENBERG De cliënten van Reinaerde waren afgelopen vrijdag al druk bezig met de voorbereidingen om te gaan stemmen. Op initiatief van jongerenwerker Reinier van Santen en Ineke van de Berkt, woonbegeleidster bij Reinaerde, werd er een politiek debat gehouden in De Schans.

Joke van der Heide

Burgemeester Titia Cnossen opende de middag onder luid applaus. Zij vertelde dat zij het organiseren van het debat een goed idee vond, omdat de gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Ook liet zij weten dat bij het stemmen voor mensen die bijvoorbeeld niet goed kunnen zien of fysiek hun potlood niet kunnen vasthouden, iemand mee mag in het stemhokje om te helpen. Verder gaat iedereen alleen stemmen.

POSITIEF Ineke van de Berkt legde uit wat de bedoeling was: ,,Jullie kunnen vanmiddag vertellen wat jullie belangrijk vinden in het dorp waar jullie wonen en velen ook werken" Dit gebeurde. Tijdens de 'opwarmronden' werd duidelijk dat bijna alle aanwezigen graag in Woudenberg wonen. Op de vraag of zij het ook veilig vinden op straat was de uitslag iets verdeelder. Voor het debat was al de wens geuit om stoplichten te plaatsen, omdat het moeilijk is om over te steken op een drukke weg. De zes partijen kregen zeven minuten de tijd om te vertellen waar hun partij voor staat. Daarna kon de zaal met een groene kaart laten weten of ze het eens waren met de partij en met een rode gaven zij aan het oneens te zijn. Iedere spreker kreeg veel groene kaarten.

HENSCHOTERMEER Marleen Treep (CU) deed de aftrap. Zij had voor alle aanwezigen een folder met pictogrammen om de CU standpunten duidelijk te maken. Dit werd gewaardeerd. Op haar toelichting dat het dorp veilig moet worden gemaakt voor fietsers, zeker in een dorp waar de afstanden heel kort zijn, reageerde de zaal dat het vanaf Reinaerde wel ver fietsen is naar het dorp en dat zij buslijn 81 missen. Pieter de Kruif vertelde dat hij het fijn vindt om koffie te krijgen op zijn werk van de cliënten van Reinaerde. Aan hem werd gevraagd wat er met het Henschotenmeer gaat gebeuren. Hij bevestigde dat de cliënten hun rondje kunnen blijven doen. Dat alleen niet de gemeente, maar de nieuwe exploitant nu over het Henschotermeer gaat.

HANGJONGEREN Manon Kolderwijn (VVD) kreeg reactie op haar verhaal over veiligheid. De zaal vond dat de politie de hangjongeren die bij het gemeentehuis en het Slotlaantje rotzooi maken en dingen doen die niet mogen, moet aanspreken. Sierd Smit was als coach van het g-team voor velen bekend. Zowel hij als Frans Hazeleger kregen complimenten over hun standpunten voor een groen en schoon Woudenberg met veel bomen. Bij Jochem Beumer (CDA) ging het over de buitendienst en het goede werk dat een aantal cliënten daar doen, zodat bijvoorbeeld de stoeptegels niet scheef liggen. Zijn plan voor een kinderboerderij waar cliënten kunnen werken werd goed ontvangen. Duidelijk was de blijdschap om straks in de Prins Hendrikstraat te gaan wonen.