• Valerie Kuypers

Regio start project huisvesting statushouders

SCHERPENZEEL De gemeenten en corporaties in Regio FoodValley zijn bezig om in regionaal verband oplossingen te zoeken voor de huisvesting en integratie van extra statushouders. Daarnaast beraadt men zich over eventuele mogelijkheden om vluchtelingen te huisvesten. Voor dat laatste wordt door de regio regelmatig overleg gevoerd met het COA en de buurgemeenten die inmiddels al opvang van asielzoekers verzorgen, zoals Overberg en Leersum.

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De prognose van het aantal statushouders dat gehuisvest moet worden in 2015 en 2016 is voor veel gemeenten recentelijk fors verhoogd. Wethouder Henk Vreeswijk erkent best wat opgelucht te zijn dat Scherpenzeel de laatste keer niet in het lijstje van extra toewijzingen voorkwam. De toewijzing van 10 statushouders in 2014 en 20 in 2015 heeft in Scherpenzeel namelijk al geleid tot een stagnatie op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. ,,Op dit moment staan er bij ons nog statushouders op de lijst voor 3 sociale huurwoningen'', zegt Vreeswijk. ,,Of dit voor het eind van het jaar gaat lukken is maar de vraag, want zitten natuurlijk al bijna in november. Voor 2016 is de taakstelling voor Scherpenzeel (tot nu toe) gelukkig niet verhoogd, maar krijgen we opnieuw 20 statushouders toegewezen. Ook die zullen we weer met voorrang moeten huisvesten. Ik worstel daar erg mee, want dit betekent dat andere mensen die urgent een woning nodig hebben voorlopig nog niet aan de beurt kunnen komen.'' 

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 27 oktober.