• Lex van Lieshout

Regio FoodValley wil meer geld van gemeenten

SCHERPENZEEL Het dagelijks bestuur van Regio FoodValley heeft besloten de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten te verhogen. Met het wegvallen van tijdelijke bijdragen is volgens het bestuur een verhoging nodig. Deze gemeentelijke bijdrage bedraagt momenteel 1,81 euro per inwoner, een jaarlijks bedrag van circa 615.000 euro. Het Regiobestuur en de colleges van B en W willen de inwonerbijdrage tot 2,95 euro verhogen Daarmee wil Regio FoodValley de vastgestelde Strategische Agenda kunnen blijven uitvoeren met ondersteuning van een klein ondersteuningsapparaat.

De colleges van burgemeester en wethouders van de samenwerkende gemeenten zijn met de verhoging akkoord gegaan. Scherpenzeel neemt nog een besluit. De gemeenteraden nemen op een later moment een definitief besluit over de bijdrage als onderdeel van de ontwerpbegroting van Regio FoodValley. ,,Met de verhoging van de inwonerbijdrage wordt de succesvolle samenwerking tussen de gemeenten, ondernemers en onderwijs/onderzoek, de zogenoemde Triple Helix, en die tussen de gemeenten onderling gewaarborgd", stelt het bestuur.

Regio FoodValley is de samenwerking van acht gemeenten (Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Rhenen) en zet zich samen met partners uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in voor de ontwikkeling van de regio tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Daarvoor hebben de gezamenlijke partners samen met de gemeenten een strategische agenda vastgesteld. Een afgestemde visie op economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit zorgt voor veel projecten, zoals Tech4Food (aandacht voor techniek in de agrofoodsector), Poultry Expertise Center, ICT Valley (ICT binnen agrofood), World Food Center en Expatcenter FoodValley (servicedesk voor ondernemers met buitenlandse medewerkers). Inmiddels is er een zelfstandige Arbeidsmarktregio FoodValley. Het Mobiliteitsfonds is opgezet voor infrastructurele projecten, zoals de brug bij Rhenen, verbeteren knooppunten Hoevelaken en A1/A30, meer treinen Valleilijn en verbeteren van fietspaden.

INTERNATIONALE LOBBY Daarnaast staan er de komende jaren diverse regionale initiatieven op stapel geïnitieerd door gemeenten onderwijs en ondernemers. Het uitbouwen van de internationale lobby, waaronder die in Brussel, uitbouw van de Kennisas Ede-Wageningen, realisatie van een ICT campus Veenendaal en realisatie van het Foodproductiecentrum Nijkerk zijn daarvan voorbeelden.

Het complete raadsvoorstel is te lezen op [www. regiofoodvalley .nl]