• Lex van Lieshout

Regio Amersfoort aan de slag met regioprofilering en fietsstimulering

WOUDENBERG Het bestuur van de regio Amersfoort heeft donderdag de uitkomsten van de dialooggroepen over regioprofilering en fietsstimulering in ontvangst genomen. Door de veranderde rollen in de samenleving is ervoor gekozen om samen met de samenleving tot oplossingen van vraagstukken te komen. Verschillende stakeholders en belangen zijn in de vorm van een dialoogtafel samengebracht om samen met concrete oplossingen te komen.

Volgens het bestuur blijkt het formuleren van een regiomerk een lastige opgave. ,,De dialooggroep heeft een aantal adviezen geformuleerd waarbij de eerste stap moet worden gezet binnen de regio zelf."

PRIKKEL Een onderdeel hiervan is een campagne als een middel om bewustwording van de kracht van de regio te bevorderen. Het idee voor de campagne #prillekjouwzintuigen is gebaseerd op het concept: in Regio Amersfoort worden al jouw zintuigen geprikkeld. 

MIDDELPUNT De dialooggroep heeft ook een suggestie gedaan voor een slogan. ,,De regio ligt bijzonder centraal en verbindt andere regio's van het land met elkaar. De centrale ligging komt tot uitdrukking in de verkeersaders die de regio rijk is. Het kadastrale middelpunt ligt midden in de regio." Daarom is gekozen voor de slogan Regio Amersfoort: je kunt er niet omheen.

INCLUSIEF Het is daarnaast een inclusieve slogan. ,,Het is een slogan die zowel letterlijk als figuurlijk uitlegbaar is. Je kunt er alle aspecten van de regio aan ophangen. Het geeft ruimte voor lokale invulling en trots en sluit geen doelgroepen uit."

WISSELTROFEE De dialooggroep heeft ook een schilderij overhandigt aan het bestuurlijk platform. Het kunstwerk is gemaakt door een autistische man met een verstandelijke beperking. Van elke gemeente staat er een icoon op. Het schilderij zal als een 'wisseltrofee' op tournee door de regio gaan en in alle gemeentehuizen komen te hangen als symbool voor het verbindend element in de regio.

FIETSSTIMULERING Naast de dialooggroep over regioprofilering, is er ook een dialooggroep die aan de slag is gegaan met het onderwerp fietsstimulering. Ook deze groep heeft een aantal aanbevelingen en ideeën aangeboden aan het bestuurlijk platform. De voorstellen gaan concreet over het faciliteren van fietsen rondom scholen en structurele verbetering van fietsinfrastructuur, zoals slimme fietspaden, slimme wegwijzers en slimme verkeerslichten.

BEWUSTWORDING Daarnaast zijn er voorstellen gedaan om in te zetten op een bewustwordingscampagne over de fiets als goed alternatief voor de auto. Tenslotte is ook een aanbeveling gedaan om in gesprek te gaan met werkgevers en bedrijven om het fietsgebruik van medewerkers te vergroten.