• Het pand aan de Julianalaan 1.

    Joke van der heide

Recht doen aan belangen burgers met bestemmingsplan Bebouwde Kom

WOUDENBERG  Doen we recht aan de belangen van de burger met het ontwikkelen van bestemmingsplan Bebouwde Kom vroeg de raad zich afgelopen commissievergadering af. Dit plan bevat twaalf specifieke wijzigingsbevoegdheden, waarvan er drie niet eerder in een bestemmingsplan en/ of de structuurvisie zijn opgenomen.

Joke van der Heide

 

Op verzoek van Odile de Man (VVD) werd deze discussie binnen de commissievergadering gevoerd. De afgelopen maanden legt de raad steeds meer de nadruk op ruimtelijke ordening en communicatie richting burgers. Om zo meer draagvlak te creëren voor bestemmingsplannen én zienswijzen en de gang naar de Raad van State te voorkomen. De VVD diende hierover een aangenomen motie in.

 

DRIE PLANNEN De discussie speelde zich met name af rond drie plannen in het voorontwerpbestemmingsplan die met een wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen. Wijzigingsbevoegdheden bevatten voorwaarden, waaronder het college medewerking kan verlenen aan het wijzigen van de bestemming op een perceel. Dit gaat om regels voor toekomstige plannen die nu nog onvoldoende concreet zijn.

Een gevolg van deze procedure is dat een dergelijk plan niet meer langs de raad komt. Dit betekent dat de raad zijn controlerende taak dan niet meer kan uitoefenen. Een taak waar de raad de afgelopen maanden bij meerdere bestemmingsplannen gebruik van heeft gemaakt, zo stelde Odile de Man.

Jochem Beumer (CDA) vindt de impact voor de burgers te groot. Hij argumenteert dat het gaat om plekken waar al jarenlang weinig gebeurt en vraagt zich af of alle inwoners de consequenties van dit grote plan kunnen overzien.

Sierd Smit (PvdA) voegt toe dat burgers moeten weten waar ze aan toe zijn en wanneer zij zienswijzen op plannen in moeten dienen.

Duidelijke communicatie is van groot belang benadrukt Elli van Oosterom (CU). ,,Burgers moeten later niet te horen krijgen dat ze al eerder op dit plan hadden moeten reageren", geeft zij aan.

BUITENSPEL Op de vraag van Jan Mulder (SGP) wat de reden van de toewijzing van de wijzigingsbevoegdheden is, reageert wethouder Gijs de Kruif dat dit de snelheid van handelen bevordert. Dat het een veelgebruikte en zorgvuldige procedure is die niemand buiten spel zet: niet de raad en niet de burgers. Beiden neemt het college serieus. Daarbij wil de gemeente ook zorgvuldig omgaan met de belangen van de initiatiefnemers. Met hen lopen al enige tijd gesprekken over concrete initiatieven.

Jan Mulder roept het college op om de raad elk plan en ieder zienswijze te laten afwegen. Dan neem je volgens hem de burger pas serieus.

De wijzigingsbevoegdheden betreft de volgende drie plannen. Het kantoorpand Nieuw Geerestein, Geeresteinselaan 39. Wijziging van kantoor naar wonen. Dit plan staat niet in de structuurvisie en is niet eerder opgenomen in een bestemmingsplan. Julianaplein 1 en omgeving. Wijziging van maatschappelijk naar wonen en maatschappelijk. Tot slot Laan van Lichtenberg 4-6. Wijziging van bedrijf naar wonen. De laatste twee staan wel in de Structuurvisie, maar niet in een eerder bestemmingsplan.