• Foto: Jan Pit/BDU

Raad zet vraagtekens bij verzoek extra krediet Koningsplein

WOUDENBERG  Het verzoek voor extra krediet van 193.000 euro voor infrastructurele maatregelen rond het project Koningsplein riep vragen op bij de raad. Is het echt nodig of is het inherent aan de keuze voor vernieuwd opdrachtgeverschap vroeg de SGP aan wethouder Pieter de Kruif.

Joke van der Heide

 

Bij de behandeling van de kredietaanvraag in de commissievergadering van 7 maart was voor de SGP de vraag cruciaal waarom juist hier deze investeringen worden gedaan en niet in andere wijken. De wethouder reageerde dat de kern voor de aanvraag is dat de schoolsituatie wordt omgevormd naar woongebied. Daarnaast is gekozen om dit project aan te bieden via mede-opdrachtgeverschap. Aanpassingen aan de infrastructuur horen daarbij volgens de wethouder om draagvlak voor de ontwikkeling te vergroten en een optimale leefomgeving te creëren voor de bestaande en nieuwe bewoners. Het CDA en GBW benadrukten dat de keuze niet alleen bepaald moet worden door het argument voor draagvlak. Het CDA was wel blij met de investering in de infrastructuur in deze oude wijk.

Het raadsvoorstel geeft aan dat de Kiss&Ride-zone aan de Willem de Zwijgerlaan kan worden opgeheven, aangezien deze hoorde bij een schoollocatie. Het college sluit zich aan bij de wens van de bewoners om de weg recht te trekken. Dit betekent wel dat er andere verkeersremmende maatregelen nodig zijn. Het voorstel is om te kiezen voor twee kruispuntplateau's. In de nieuwe situatie, waarin het plangebied wat in oostelijke richting opschuift kan op de Rubenslaan het probleem van het ontbreken van een voetpad opgelost worden. De bewoners willen de gehele straat aanpakken.

De projectontwikkelaar neemt de kosten voor de inrichting aan de westkant van de Ruijsdaellaan en die aan de oostkant van de Rubenslaan voor zijn rekening.