• Yvonne van Driel

Raad van State beslist over varkensstal

WOUDENBERG Het besluit over of er wel of geen biologische varkensstal mag komen aan de Slappedel 8A ligt nu bij de Raad van State. Er zijn meerdere beroepsschriften van voor- en tegenstanders ingediend.

De gemeente Woudenberg heeft een beroep ingesteld tegen de reactieve aanwijzing door Gedeputeerde Staten van Utrecht. Het beroepsschrift richt zich op de stelling of de verleende omgevingsvergunning in strijd is met de juridische bindende Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV). De provincie is van oordeel dat dit zo is, terwijl het college betoogt in het beroepsschrift dat de verleende omgevingsvergunning juist in overeenstemming is met de PRV. Ook de eigenaar heeft een beroepsschrift ingediend.

De discussie gaat over de interpretatie van de PRV. Hierin staat vermeldt dat omschakeling van een grondgebonden melkveehouderij naar een niet-grondgebonden varkenshouderij niet is toegestaan. De provincie heeft in de nieuwe PRV voor dit beleid gekozen om de ongewenste effecten van de hoge veedichtheid in de provincie te beteugelen. Een bedrijfsopzet met 700 varkens voldoet volgens de provincie niet aan een grondgebonden bedrijf.

Het argument van de gemeente en eigenaar is dat het niet om volledige omschakeling gaat, maar slechts om een beperkt gedeelte van het bedrijf en daarmee juist wel voldoet. Daarbij stelde Julia van Wijk Van Westreenen al eerder dat voor een biologische varkenshouderij zowel de voeding als mestafzet binnen de regio blijft. Zowel omwonenden als de eigenaar hebben ook een beroepsschrift ingediend.