• Dorpsjournalist.nl

Raad in rep en roer over Hens

WOUDENBERG De toekomst van het Henschotermeer houdt de raad in zijn greep. Het plan van de PvdA voor een gratis gezinspas voor Woudenbergers werd door GBW neergezet als een verkiezingsstunt zonder financiële onderbouwing. Voor wethouder Gijs de Kruif was de discussie reden om het collectieve geheugen van de raad op te frissen.

Joke van der Heide

De wethouder: ,,Vijf jaar geleden was de bruidsschat van de stad Utrecht, die betaald is voor hun uittreden ruim 10 jaar geleden, bijna op. In die tijd van bezuinigingen waren er meer gemeenten die direct wilden uittreden. Uiteindelijk is besloten om het recreatieschap op te  heffen. De gemeente  Woudenberg is met een stemverklaring akkoord gegaan. Wij vonden het beheer een bovengemeentelijk taak, maar begrepen ook dat het financieel niet haalbaar meer was."

 

HISTORIE Er is toen besloten om de diverse recreatiegebieden aan te bieden aan de markt. Voor het Henschotermeer is een stuurgroep opgericht met de provincie Utrecht als trekker en de drie gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Leusden met rentmeester 't Schoutenhuis namens het landgoed als overige deelnemers. ,,Het opheffen van de pachtconstructie, daar waren we snel uit. Voor de toekomst hadden we meer tijd nodig. Uitgangspunt was en is dat het Henschotermeer in zijn geheel openbaar toegankelijk moet zijn. Dat het moeilijk winstgevend te maken is, wisten we allemaal. Er is nooit in de raad gezegd dat er geen entreeheffing zou komen", benadrukt de wethouder. Door  de hele discussie voelt hij zich in zijn hemd gezet. De raad had immers in 2015 unaniem en dus ook de PvdA, de opdracht aan hem gegeven om met de eigenaar mee te denken over een nieuwe exploitant.

BLIJ De wethouder vervolgt dat er de afgelopen twee jaar overleg is geweest met de nieuwe exploitant, de familie Van de Lagemaat. ,,Wij zijn blij dat het een Woudenbergse ondernemer is, die zelf een historie in het gebied heeft. Het wordt wel een hele klus. De exploitant krijgt er 50 ha bij. Een voordeel is dat de ondernemer op de camping al ontwikkelingsmogelijkheden heeft, die wij kunnen overzetten naar het Henschotermeer."

 

POLITIEKE KEUZE Over de financiele onderbouwing van de PvdA voor een gratis gezinspas was de wethouder duidelijk. De 24.000 euro die voorheen niet als subsidie, maar als bijdrage aan het Recreatieschap diende, wordt nu ingezet voor het onderhoud van routes en paden van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het tweede bedrag, de toeristenbelasting, is als algemene belasting teruggevloeid in de algemene middelen en wordt besteed aan andere doeleinden.

Moniek van de Graaf (PvdA) begreep dat het uit handen geven een gelopen race is. Toch wil zij er voor pleiten dat het Hens gratis blijft voor de Woudenbergers. ,,Het  is een politieke keuze om hiervoor publieke middelen in te zetten." Marco van de  Hoef gaf zij als repliek dat het geen verkiezingsstunt of symboolpolitiek is, maar dat de PvdA staat voor Woudenberg. Eén overwinning had de PvdA. Voor gezinnen, die geen entree kunnen betalen worden de  Klijnsmagelden al genoemd.