• De nieuwe raadsleden, van links naar rechts: Arno Vink en Irene Houtsma (beiden GBW), Jhony Stalman (VVD), Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) en Jan Bessembinders (CDA).

    Joke van der Heide

Raad met vijf nieuwkomers geïnstalleerd

WOUDENBERG Onder grote belangstelling is donderdagmiddag 29 maart de nieuwe gemeenteraad van Woudenberg geïnstalleerd.

De raad kent veel bekende gezichten. In totaal zijn er vijf nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Voor GBW zijn dit Irene Houtsma en Arno Vink. Wanneer GBW weer in de coalitie komt zal Pieter de Kruif zijn plaats afstaan en zal er nog een derde nieuw GBW raadslid worden geïnstalleerd. Bij het CDA neemt Jan Bessembinders het stokje over van Jochem Beumer. Door zetelwinst blijft Sierd Smit in de raad voor PvdA-Groenlinks samen met lijsttrekker en nieuw raadslid Moniek van de Graaf. Voor de VVD komt Jhony Stalman nieuw in de raad. Zowel bij SGP als CU vinden er geen wijzigingen plaats.

De plechtigheid werd bijgewoond door familie, vrienden en partijgenoten. Door het tijdstip van 16.00 uur waren er ook veel kinderen aanwezig. De raadsleden kregen het boekje 'Zakboek voor raadsleden' van het college cadeau. In haar speech wees burgemeester Titia Cnossen de raadsleden op het hoofdstuk in het boek over goed onderhandelen. Een vaardigheid die goed van pas komt bij de functie van raadslid.

Met de vorming van een nieuwe coalitie is dit onderwerp onderhandelen heel actueel. ,,Het is altijd belangrijk om er samen uit te komen op een manier dat je verder kunt met elkaar", legde de burgemeester uit. Hierbij verwees zij naar de Harvard-methode, waarin onder andere wordt aangegeven dat je je richt op belangen en niet op standpunten. Bij het volgende agendapunt over de verkiezingsuitslag en hoe nu verder werd dit advies nog niet ter harte genomen. De fractievoorzitters waren eensgezind in hun wens voor een brede coalitie, maar benadrukten juist wel hun standpunt over de zondagsrust. Het punt waar veel over onderhandeld zal worden. Door de verkiezingsuitslag zijn er veel coalitiemogelijkheden. De voorgaande coalitie van CDA en GBW heeft geen meerderheid.