• Gemeente Scherpenzeel

Raad beslist over begroting

SCHERPENZEEL De gemeenteraad van Scherpenzeel gaat donderdag een besluit nemen over de meerjarenbegroting. De reacties op de begroting hebben, tot nu toe, geen grote politieke geschilpunten opgeleverd. Op voorhand lijkt het debat zich vooral te gaan richten op een aantal kleinere punten die een maand geleden ook al aan de orde kwamen bij de bezuinigingsdiscussie.

GBS-fractievoorzitter Henk Brons kondigde in de vergadering van de raadscommissie aan de voorgenomen verhoging van de hondenbelasting (van ruim 50 euro naar 65 euro per jaar voor de eerste hond) opnieuw ter discussie te willen stellen. Hoewel de hondenbelasting geen doelbelasting is, staat het tarief volgens Brons in geen enkele verhouding tot wat de gemeente levert op het gebied van (handhaving van) het hondenpoepbeleid. GBS wil verder het schrappen van het budget voor de straat BBQ (2000 euro) terugdraaien en strijdt samen met de VVD om de taakstellende bezuiniging (6000 euro) op de personeelsregeling voor ambtenaren ongedaan te maken.  

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 27 oktober.