Raad akkoord met 25.000 euro voor verkeer

WOUDENBERG De gemeente heeft meerdere projecten ter verbetering van de verkeersveiligheid in de planning staan. De financiële consequenties voor deze projecten passen niet binnen het reguliere budget voor verkeer en vervoer. In de vergadering van 19 februari ging de raad akkoord met het beschikbaar stellen van extra krediet van 25.000 euro om twee maatregelen met prioriteit uit te voeren.

Joke van der Heide

Het raadsvoorstel ging om het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Voskuilerdijk- Voskuilerweg en de Heinelaan. De meest veilige oplossing voor de kruising Voskuilerdijk- Voskuilerweg zou het aanleggen van een rotonde zijn. Dit is financieel niet haalbaar. Daarom wordt gekozen voor de aanleg van een verkeersplateau met de maximale hoogte, voorzien van een opvallende rode coating voor verhoging van de attentiewaarde. Bij de Heinelaan gaat het om snelheidsbeperkende maatregelen.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 24 februari.