• Rotonde N226 Woudenberg: Geeresteinselaan-JF Kennedylaan.

    Joop Brons

Provincie Utrecht steunt Woudenberg: Veiliger N226 stap dichterbij

WOUDENBERG Bij de bespreking van de provinciale begroting is 6 november een motie aangenomen over de verkeersveiligheid in de provincie Utrecht. In deze algemene motie wordt de verkeerssituatie in Woudenberg als enige gemeente expliciet genoemd.

Joke van der Heide

 

EXPLICIET ,,De aanhouder wint", reageert Michel Hardeman (CDA) trots. Het CDA Woudenberg maakt zich al jaren sterk voor een veiliger Woudenberg en dan met name in verband met de verkeerssituatie op de N226. En nu dan met succes.

Op 6 november heeft Provinciale Staten Utrecht een motie aangenomen, die  expliciet aandacht vraagt om de verkeersveiligheid in Woudenberg te onderzoeken en te verbeteren. 

FIETSSITUATIE De motie van de provinciale fracties van CDA, CU, GroenLinks, PvdA, SGP, VVD en 50Plus en sloot mooi aan op de door alle fracties ondertekende motie van de gemeenteraad van Woudenberg, om de verkeerssituatie opnieuw onder de aandacht te brengen bij de provincie. Dit met als doel om aan te dringen op een onderzoek naar een passende oplossing voor veiliger fietsverkeer nabij de rotonde Geeresteinselaan en John F. Kennedylaan om de fietssituatie van oost naar west te verbeteren. In de provinciale motie wordt het College van Gedeputeerde Staten opgedragen om op korte termijn concrete onveilige situaties aan te pakken en zo de veiligheid op de Utrechtse wegen te verbeteren.

 

VERVOLGSTAPPEN Michel Hardeman vertelt dat de provinciale motie bijzonder is, omdat andere gemeenten niet worden genoemd. ,,Ik ben er dan ook heel blij mee. Na al die jaren aandacht vragen staat het nu vol bij de provincie op de kaart." En dat is nodig, want de N226 wordt steeds drukker met de aanleg van de Kersenbaan richting Amersfoort en de toekomstige tunnel bij Maarsbergen. Hardeman tot slot: ,,Nu kijken wat de vervolgstappen worden."