• De provincie heeft de gemeente Woudenberg laten weten tegen de vestiging van een grote varkensstal aan de Slappedel 8 te zijn.

    Yvonne van Driel

Provincie tegen varkensstal Slappedel 8A in Woudenberg

Provincie tegen varkensstal Slappedel 8A in Woudenberg

WOUDENBERG  Gedeputeerde Staten van de  provincie Utrecht heeft de gemeente Woudenberg maandag 19 maart laten weten niet akkoord te gaan met het besluit voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de oprichting van een biologische varkensstal aan de Slappedel 8A.  Het collegebesluit is volgens de provincie in strijd met het provinciale beleid.

Joke van Heide

De provincie had in mei 2017 tegen het ontwerpbesluit  al een bezwaar ingediend, omdat het besluit in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), die volgens de provincie juridisch bindend is. In deze PRV  wordt aangegeven dat omschakeling van een grondgebonden melkveehouderij naar een niet grondgebonden varkenshouderij niet is toegestaan. Ondanks de ingediende zienswijzen van zowel de provincie als groepen omwonenden heeft de gemeenteraad in november 2017 met 8 stemmen voor (CDA, CU, SGP en VVD) en 7 tegen (GBW en PvdA-GroenLinks) voor het besluit gestemd.

Wanneer een zienswijze van de  provincie niet volledig wordt overgenomen kan de provincie haar bezwaren kenbaar maken via een zogenaamde reactieve aanwijzing. Deze heeft de gemeente Woudenberg gisteren ontvangen. Wethouder Gijs de Kruif gaf desgevraagd een reactie. ,,Wij gaan de aanwijzing bestuderen en ons intern beraden of wij tegen de aanwijzing in beroep gaan. De reactieve aanwijzing wordt gelijktijdig met ons besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning gepubliceerd. Tegen beide besluiten kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld.”

Als reden voor de bepaling in de PRV liet de provincie eerder aan de redactie van De Woudenberger weten: ,,De provincie Utrecht kent een vrij hoge veedichtheid. Dit leidt tot ongewenste effecten, zoals verstening van  het landelijke gebied, verkeersdruk, mestoverschotten, ammoniak uitstoot, geurproblemen, fijnstof en zorgen over de gezondheid.”