• joke van der Heide

Processierups bestrijden

WOUDENBERG De eikenprocessierups heeft afgelopen warme en droge zomer overlast bezorgd bij onder andere inwoners, toeristen, reizigers en de gemeentedienst. Gezien de schadelijkheid van de rupsen voor de gezondheid van mens en dier heeft de gemeente een bestrijdingsplan voor de komende 3 jaar opgesteld. De kosten hiervoor bedragen 15.000 euro per jaar.

Hiermee komt de gemeente een belofte na aan de inwoners en ondernemers aan De Steeg, die afgelopen jaar extreme overlast hadden van de eikenprocessierups en een beroep op de gemeente hebben gedaan om de eikenbomen in het buitengebied te behandelen.

De gemeente stelt voor om de bestrijding op twee manieren te doen. Allereerst door de 4.800 eikenbomen vroeg in het voorjaar te behandelen met preventieve maatregelen. Gekozen is om ze in te spuiten met nematoden, kleine aaltjes die een natuurlijke vijand van de rups zijn en de rups doden voordat er in de zomer overlast kan ontstaan. Ten tweede door zo'n 50 bomen in de zomer te behandelen met de curatieve methode, oftewel door met een soort stofzuiger de nesten uit de bomen te zuigen. Belangrijk is dat dit op een moment in de zomer gebeurt dat de nesten nog niet te groot zijn, wat afgelopen jaar een probleem was in De Steeg. Risico bij de preventieve maatregelen is dat het kan leiden tot aantasting van de biodiversiteit. Positief is dat er niet gekozen is voor chemische bestrijdingsmiddelen, maar een natuurlijke vijand. Probleem is echter wel dat de nematoden ook andere rupsen aanvallen, waardoor de hoeveelheid vlinders afneemt en sommige soorten zelfs kunnen worden uitgeroeid. Daarom kiest de gemeente ervoor om deze methode niet overal in te zetten.

De preventieve methode met nematoden mag niet worden toegepast in natuurgebieden en velden van Natuur Netwerk Nederland. Op plaatsen waar bij de wet beschermde soorten vlinders voorkomen is de methode eveneens verboden. In Woudenberg is de vlinder de eikenpage beschermd. Deze bevindt zich in groene natuurgebieden als het Jaagpad, Landgoed Bruinenburg, de Oude Spoordijk Amersfoort-Kesteren en Landgoed Dashorst. Dat geldt ook voor de gemeentelijke wegen als de Rumelaarseweg Zuid, Vlieterweg, Dashorsterweg en Kolfschotendijk en de provinciale wegen de Zeisterweg, Doornseweg en Maarsbergseweg.

Ondanks de risico's voor de biodiversiteit benadrukt de gemeente de noodzaak om de eikenprocessierups te bestrijden. Het gaat om een soort die uit een ander werelddeel in ons milieu is gekomen door onzorgvuldig handelen. Wanneer mensen in aanraking komen met de haren van de rups treden er allergische reacties op als rode vlekken en jeuk. Wanneer de haren in het grasland vallen en zo in het hooi terecht komen zorgt het ook voor dieren (met name paarden) voor allergische reacties, van zwelling, jeuk, slikstoornissen tot ontstoken ogen en zelfs blindheid.