• Konica

Problemen rond hoogte toegangspoort Henschotermeer

WOUDENBERG De bij de gemeente Woudenberg ingediende vergunningsaanvraag voor toegangspoorten voor het Henschotermeer is niet compleet en in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Joke van der Heide

In het Bestemmingsplan Buitengebied staat dat een hek 2 meter hoog mag zijn. Dat geldt dan ook voor de toegangspoorten. Het college stelt dat de aanvraag daarom zo niet compleet is. Om als college een goed besluit te kunnen nemen wordt de exploitant in de gelegenheid gesteld om onderdelen van de aanvraag aan te vullen dan wel nader te motiveren.

Pas als de aanvraag compleet is, zal de commissie ruimtelijke kwaliteit verzocht worden om een advies uit te brengen ten aanzien van de redelijke eisen van welstand, waarna het college een besluit zal nemen. Het zal volgens het college nog enkele weken duren voordat er een besluit genomen wordt.

Over de hoogte van hek rondom het meer is veel discussie. De gemeente laat weten dat een hek tot 1 meter vergunningsvrij is op basis van landelijke wetgeving. Aan de vormgeving van dat hek kunnen dan ook geen eisen gesteld worden. De 20 cm vrij onderaan het hek als doorgang voor de dieren is volgens de provincie Utrecht de inzet, maar geen vereiste. Vanaf 1 meter tot 2 meter wordt beoordeeld of de aanvraag past binnen het bestemmingsplan, wat zo is, en is er een vergunning nodig. Vanaf 2 meter is er een bestemmingswijziging nodig.