• Gemeente Woudenberg

Presentatie beoogd wethouders Woudenberg

WOUDENBERG GBW, CU en VVD presenteerden dinsdag 29 mei de kandidaat-wethouders: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep (CU) en Anita Vlam (VVD). Drie wethouders die respectievelijk voor 100, 80 en 80 procent aan de slag gaan. Argumenten voor de extra personeelskosten zijn dat de uitdagingen groot zijn en dat de nieuwe coalitie kiest voor kwaliteit en drie gelijkwaardige partners. Pieter de Kruif (GBW) wordt verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van nieuwbouwprojecten, wijken, vitaal platteland, sport en ruimtelijke plannen. Hij is 52 jaar oud en geboren en getogen in Woudenberg, getrouwd en heeft twee zonen. Pieter de Kruif: ,,Net als in mijn eerste en tweede periode blijf ik mij met veel ambitie en enthousiasme inzetten voor ons dorp en alle Woudenbergers. De mens, de natuur en onze leefomgeving staan hierbij centraal.""


Marleen Treep (CU) neemt volgens haar het mooiste dossier, het sociaal domein, van Pieter de Kruif over. Een dossier waar de coalitie haar handen aan vol krijgt, gezien het verwachte te kort van 1
miljoen en de bewuste keuze om niet te tornen aan de kwaliteit van de zorg. Duurzaamheid, wonen en dienstverlening behoren ook tot haar portefeuille. Marleen is 47 jaar en moeder van drie
dochters. ,,Na twee perioden in de gemeenteraad vind ik het een voorrecht om namens de CU deel te gaan nemen in het college. Er wachten mooie uitdagingen op het gebied van de energietransitie,
investeren in gezinnen, het sociaal domein en een breed woningaanbod. We werken verder aan een aantrekkelijk dorp voor bewoners, bezoekers en toeristen."


Anita Vlam (VVD) wordt verantwoordelijk voor het echte VVD onderwerp financien, duurzame economie, ontwikkeling centrum, mobiliteit en kunst &cultuur. Anita is 54 jaar en woont in
Nieuwegein. Zij is getrouwd en heeft drie inmiddels volwassenen kinderen. Politiek heeft zij tot nu toe gedaan als hobby. Vanaf 2011 is zij lid van de Provinciale Staten van Utrecht in de rol van vice-
fractievoorziiter van de VVD. Eerder is zij raadslid geweest in de gemeente Nieuwegein. Anita Vlam: ,,Ik heb Woudenberg leren kennen als een mooie, groene, gemeente, waar inwoners graag wonen
en veel verschillende ondernemers en bedrijven zich gevestigd hebben. En waar verenigingen en verschillende gemeenschappen een belangrijke sociale rol vervullen. Maar ook een gemeente waar
uitdagingen liggen om deze verworvenheid te behouden en verder te laten floreren. Ik ben vereerd om mij hier namens de VVD voor te mogen inzetten."

Jhony Stalman (VVD) geeft aan dat het uitgangspunt bij de keuze van een wethouder kwaliteit was en dat heeft Anita Vlam met ruime mate, zeker met haar financiele achtergrond. Dit gaat voor de
wens van een lokale kandidaat.