• Archief BDUmedia

Prenatale voorlichting: Roze wolk niet altijd roze

WOUDENBERG  Het belang van prenatale voorlichting wordt door de gemeente samen met andere partners als de kraamzorg, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, huisartsen, Sociaal Team en Humanitas onderschreven. Dat een onderdeel van die voorlichting moet bestaan uit wat het krijgen van een eerste kindje betekent voor je relatie, wordt ook erkend door alle betrokkenen.

Joke van der Heide 

Aankomende donderdag komt de gemeente naar de raad met een aanvullend collegeadvies over prenatale voorlichting. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst met alle sociale partners. In het advies is een verslag opgenomen van de bijeenkomst en wordt een overzicht gegeven wat er in de gemeente Woudenberg gedaan wordt op het gebied van voorbereiding op het ouderschap.

Marleen Treep (CU) vroeg eerder aandacht voor dit onderwerp. Zij behaalde het landelijke nieuws met haar wens dat stellen die een kind willen daar goed voorbereid aan moeten beginnen. Treep pleitte er voor dat jonge ouders goede voorlichting krijgen over wat de impact is van de komst van een eerste kindje op je relatie. Dat de roze wolk bijvoorbeeld niet altijd zo roze is. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor prenatale zorg ziet Treep hier een taak voor hen weggelegd.

 

Haar ideeën over een folder voor de jonge ouders werd door de deskundigen niet gedeeld. Zij vinden dat de toekomstige ouders al teveel informatie ontvangen rond de geboorte van hun kind. Zij zien meer in een verbetering van de samenwerking van alle sociale partners, zodat er gerichter en sneller kan worden doorverwezen naar elkaar, wanneer er een probleem wordt gesignaleerd. De huisartsen worden hierbij als spil gezien. De impact op de vaders en de relatie moet wel extra aandacht krijgen. Zo gaat het Mamacafé aan de slag om vaders meer te betrekken.

In het aanvullende collegeadvies wordt de raad geïnformeerd over welke preventieve initiatieven er zijn binnen de gemeente Woudenberg en hoe de gemeente daarbij betrokken is.

 

Advies over wat toekomstig ouderschap vraagt van je relatie komt volgens de gemeente aan bod bij de cursus voor aanstaande ouders.

Deze wordt georganiseerd door Verloskundigenpraktijk De Vallei in samenwerking met andere relevante partners en bestaat uit tien bijeenkomsten. In plaats van één op één begeleiding wordt een groep gevormd van vrouwen die in dezelfde periode bevallen.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt een thema behandeld dat past bij de fase van de zwangerschap. In de groep worden vragen over wat er gebeurt na de bevalling, hoe ouders denken over opvoeding en welke afspraken ze hierover maken besproken. Afhankelijk van het onderwerp worden aanstaande vaders ook uitgenodigd. De gemeente verleent subsidie hiervoor.

 

Dit doet de gemeente ook voor de cursus 'aanraking', die wordt gegeven door Stichting Bibliotheek Eemland in samenwerking met de Kunst en Cultuur-programmacoördinator Cultuurhuis. Het doel van de cursus is om aanstaande ouders te laten zien hoe belangrijk aandacht en aanraking is om het contact met het kindje op een gezonde manier te beginnen.

De overige activiteiten zijn gericht op het moment dat het kind geboren is. Dat kan het moment zijn dat ouders zich realiseren dat de roze wolk niet zo roze is. De vraag van Marleen Treep (CU) blijft dan bestaan of jonge ouders vooraf voldoende informatie hebben gekregen om goed voorbereid te zijn op wat de impact is van een eerste kindje op je relatie.

 

Het programma biedt jonge ouders wel ondersteuning. Zo regelt Humanitas voor hen het Mamacafé. Hier kunnen zij twee ochtenden in de week terecht om andere ouders te ontmoeten, ervaringen te delen en vragen te stellen. De gemeente verleent hiervoor subsidie.

Belangrijk is ook de begeleiding van de jonge ouders door de jeugdgezondheidszorg (GGDrU), Deze instantie nodigt de ouders in het eerste levensjaar van een kind gemiddeld acht keer uit en blijft ook daarna een rol spelen bij opgroeiende kinderen.

 

Naast lichamelijk onderzoek van de baby, vaccinaties, het volgen van groei en ontwikkeling wordt er ook gekeken naar de kracht van ouders, hun netwerk en is er ruimte voor vragen.

In het bezoek dat de ouder(s) twee maanden na de geboorte brengen aan het consultatiebureau staat de relatie centraal en wordt er ingegaan op de gevolgen voor de relatie van ouders nu zij een kind hebben. Verder is er elke woensdag in de Schans een inloopspreekuur voor (jonge) ouders.