• De initiatiefnemers van het Centrumplan rondom Kostverloren wachten nu op het formele standpunt van de gemeente.

    Vitus Ontwikkeling

Positieve reacties op Centrumplan

WOUDENBERG De initiatiefnemers van het Centrumplan rondom Kostverloren hebben naar aanleiding van het artikel in De Woudenberger van 5 juni veel positieve reacties gekregen. Zij zijn daarom vastbesloten om de besprekingen met alle relevante partijen en betrokkenen voort te zetten en het plan daadwerkelijk te realiseren.

Joke van der Heide

Afgelopen week is er een volgende belangrijke stap gezet door een eerste plan in te dienen bij de gemeente. ,,Het wachten is nu op het college en hun formele standpunt ten aanzien van ons voorstel. Dit bepalen zij aan de hand van een onderzoek naar wat het plan voor Woudenberg betekent. Zij kijken naar de omgeving, de verkeersbewegingen, het parkeren en hoe het project gefaseerd zou kunnen worden gerealiseerd", vertelt initiatiefnemer Cor Verwoerd.

WETHOUDER De eerste reactie van wethouder Anita Vlam op het plan is positief. ,,Wij zijn verheugd dat diverse partijen elkaar gevonden hebben en samen zijn gekomen tot een plan voor de ontwikkeling van het centrum. Wij hebben vertrouwen in de samenbundeling van lokale kennis en krachten. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een mooi, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum. Wij hebben op dit moment op hoofdlijnen kennisgenomen van het plan. Het is een complex plan met diverse eigenaren en belangen. We bekijken wat de mogelijkheden zijn en met welke belangen rekening gehouden moet worden. Op basis daarvan gaan wij met de partijen verder in gesprek", vertelt de wethouder aan onze redactie.

KRACHTIG Bert Geijtenbeek, secretaris van de winkeliersvereniging DES, sluit zich aan bij het geformuleerde doel door de wethouder. Hij benadrukt het belang van de winkeliers voor een krachtig centrum. ,,Hier wordt al jaren over gepraat. Er ligt nu een mooi en ambitieus plan met ruimte voor groei", reageert hij. Met dit plan kan je volgens hem belangrijke punten, die het centrum nu mist, oplossen. Hierbij doelt hij op een gezellig plein waar activiteiten kunnen plaatsvinden, een compact centrum, meer parkeerruimte en horeca. ,,Het plan raakt wel de ondernemers aan de Voorstraat, aangezien het zwaartepunt van het centrum aan de Dorpsstraatzijde komt te liggen. Het biedt echter ook nieuwe kansen om de winkels te verplaatsen. Dan is het wel belangrijk dat de gemeente andere ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan de Voorstraat", benadrukt hij.

PARKEERPLAATSEN Verder zet hij vraagtekens bij het aantal parkeerplaatsen. ,,Van 100 naar 300 lijkt veel, maar er komen ook meer bewoners in de appartementen rondom het plein." Cor Verwoerd beaamt dat het parkeren in volgende besprekingen zeker een punt van orde zal zijn. ,,De vraag is bijvoorbeeld wie de eigenaar van de parkeergarage zal worden. Wordt dat de gemeente en kan zij zo haar eigen parkeerbeleid bepalen of de gezamenlijke gebruikers, zoals de winkeliers en eigenaren van de appartementen. Ook de parkeernorm van 1,8 zal aan de orde komen. In Amersfoort is dit bijvoorbeeld 0,6."

POSITIEF Woningcorporatie Vallei Wonen is ook betrokken bij het plan. Niet als initiatiefnemer, maar als eigenaar van de grond en het gebouw Kostverloren. Marcel Meulen van Vallei Wonen: ,,We staan positief tegenover ieder initiatief dat goed is voor het dorp. Daarbij moeten wel de belangen van onze huurders geborgd worden. Het plan gaat immers over hun woonplek." Op 5 juni heeft Vallei Wonen haar huurders geïnformeerd. Tot nu toe zijn er geen reacties op de brief geweest. Vallei Wonen volgt de ontwikkelingen verder met interesse.