• Hanneke van der Graaf , onafhankelijk clientondersteuner

    Joke van der Heide

'Positie van cliënten versterken'

WOUDENBERG  De vraag vanuit de politiek naar een onafhankelijke contactpersoon waarbij inwoners met een zorgvraag terecht kunnen voor extra informatie, ondersteuning en belangenbehartiging wordt in Woudenberg ingevuld door de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE, Hanneke van der Graaf.

Door Joke van der Heide

 

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning gratis aan te bieden aan haar inwoners. Voor veel gemeenten was dit een nieuwe vorm van dienstverlening. Woudenberg werkte echter al enkele jaren met de organisatie MEE. ,,Het is een faciliteit, die de gemeente biedt om de positie van de cliënt te versterken en is daarom een goede aanvulling op het geheel. In iedere plaats wordt het anders ingevuld", vertelt wethouder Pieter de Kruif.

Het afgelopen jaar zijn in Woudenberg alle taken binnen de zorg door de decentralisaties herijkt en op elkaar afgestemd. Dit loopt nu goed en Hanneke vindt het dan ook belangrijk om inwoners te wijzen op de mogelijkheid om haar in te schakelen.

BELANGEN De naam cliëntondersteuner zegt het al. Hanneke wil meedenken en meelopen met mensen die vragen hebben over de zorg of worden belemmerd door hun beperking of kwetsbaarheid om voor zichzelf op te komen. ,,Als een cliënt vragen heeft kan hij of zij terecht bij het sociaal team. Loopt de cliënt ergens tegen aan en wil hij of zij dit voorleggen aan een onafhankelijk iemand dan ben ik de aangewezen persoon", legt ze uit.

Onafhankelijk in de zin dat een belangrijke voorwaarde is dat de cliënt-ondersteuner naast de cliënt staat en alleen zijn of haar belangen behartigt, ook tegenover de gemeente. ,,Is een cliënt het bijvoorbeeld niet eens met de beslissing van het sociaal team, de zorgaanbieder of het UWV dan gaan we samen opnieuw het gesprek aan om tot een oplossing te komen. Het komt ook voor dat ik tijdens een keukentafelgesprek gevraagd wordt om er bij te zijn. Ik adviseer cliënten namelijk om samen met iemand anders het indicatiegesprek te doen. Heeft de cliënt geen familie die erbij kan zijn, dan sta ik voor ze klaar", vertelt Hanneke.

 

HERKENNEN Het verhelderen van de vraag is ook een belangrijke taak. ,,Het gaat vaak om het herkennen van de vraag achter de vraag en om te kijken wat een cliënt echt nodig heeft om zelf verder te komen. Samen kijken we wat hij of zij wil bereiken, wat daarvoor nodig is en wie daarbij kan helpen", aldus Hanneke.

Deskundigheid, kennis van wet- en regelgeving en ervaringskennis van mensen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel en autisme bezit Hanneke in ruime mate. Naast haar ervaring bij MEE heeft zij maatschappelijk werk gedaan op een school voor moeilijk lerende kinderen en mensen met een lichamelijke beperking begeleid in hun zorgvraag.

Hanneke werkt vijftien uur per week voor de gemeente Woudenberg. Ze is bereikbaar via telefoonnummer 06-14560989 of per mail via woudenberg@mee-ugv.nl.