• Gemeente Woudenberg

Politiesteunpunt Woudenberg in gebruik genomen

WOUDENBERG Donderdag werd het Politiesteunpunt in het Woudenbergse gemeentehuis in gebruik genomen. Symbolisch knipten burgemeester Cnossen en Jan Dirk Bogerd, politiechef

Eenheid Midden-Nederland, een lint door om het Politiesteunpunt te openen. Vanaf nu kunnen inwoners iedere woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenlopen tijdens het inloopspreekuur. Zij kunnen dan iets melden of hun vragen stellen. Voor het doen van aangifte of voor contact met de wijkagenten buiten openingstijden van het steunpunt, kunnen inwoners een afspraak maken met de wijkagenten. Meer informatie over het Politiesteunpunt is te vinden op www.woudenberg.nl/politiesteunpunt