• Joke van der Heide

Politieke partijen aan het woord

WOUDENBERG Wat betekent een stem op CDA, CU, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD bij de provinciale verkiezingen voor Woudenbergers? Dat zal de inzet zijn van het debat op 6 maart. Iedere fractie mag 5 stellingen opgeven en 3 onderwerpen waarover gediscussieerd zal worden. De partijen doen alvast een voorzet.

SGP De SGP wil zich inzetten voor een gezonde provincie en dat betekent op dit moment helaas vooral een gezond provinciaal bestuur. Daarnaast wil de SGP de knelpunten op de drukke provinciale wegen, de N224 en N226, aanpakken. Ook wil de fractie dat er ruimte blijft voor Woudenbergse boeren, die iedere dag werken aan gezond voedsel. Het is de enige partij met een Woudenberger in de top van de lijst.

CDA Een stem op het CDA betekent aandacht voor voldoende woningen en ruimte voor bedrijven in Woudenberg. Deze partij gaat zich op provinciaal niveau sterk maken om het woningtekort en de vraag naar bedrijfsruimte aan te pakken. Maar groei van woningen en bedrijven vraagt ook blijvende aandacht voor een extra belasting op de provinciale wegen. Die lopen volgens het CDA nu al vol, laat staan bij een verdere groei van Woudenberg.

PvdA Kiezen voor de PvdA, is kiezen voor Zeker zijn. Van een betaalbare woning, ook voor starters. Van een goede baan, ook voor jongeren, ZZP'ers en MBO'ers. Van mogelijkheden voor bedrijven om zich rond Woudenberg te vestigen. Van omschakeling naar betaalbare schone energie door het instellen van een Provinciaal Energiefonds om lokale initiatieven te ondersteunen.

CU De CU gelooft in een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. De partij spant zich in om de samenhang en de leefbaarheid in dorpen en steden op peil te houden. Ook moet de provincie volgens de CU meer werk maken van het betrekken van burgers bij belangrijke vraagstukken zoals verkeer en verkeersveiligheid op provinciale wegen (als de N224 en N226 door Woudenberg), het streven naar duurzame kwaliteit in natuur en landbouw en de energietransitie.

VVD De VVD wil zich sterk maken dat Woudenbergers en hun kinderen allemaal een huis vinden in Woudenberg. Hiervoor moet niet alleen vaart gemaakt worden met Hoevelaar, maar ook worden gekeken naar het zoekgebied voor bedrijven en woningen ten zuiden van de N224. Om snel en veilig te kunnen reizen is het nodig dat het geld voor de turbo rotonde N226-N224 dit jaar wordt ingezet. Daarnaast wil de VVD zorgen voor meer provinciale regelgeving, zodat agrarische ondernemers voldoende ruimte houden voor hun bedrijfsvoering én mogelijkheden krijgen om te verduurzamen.

GL GroenLinks gaat voor betaalbare woningen voor iedereen. Huizen zijn er niet om geld mee te verdienen, maar om in te wonen, stelt deze fractie. GroenLinks wil groen leiderschap tonen: investeren in schone energie, OV dat voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk is en betere fietsroutes. Omdat de partij trots is op het groen in en om Woudenberg maken zij zich sterk voor meer natuur en niet minder.