• Wim Merkens staat achter de nieuwe initiatieven voor de Voorstraat.

    Joke van der Heide

Wim Merkens stille kracht van GBW

WOUDENBERG Er zijn vier raadsleden die al voor hun derde, vierde of zelfs vijfde periode in de gemeenteraad van Woudenberg actief zijn en collega's hebben zien komen en gaan. Raadsleden met senioriteit in het aantal dienstjaren. In de zomermaanden kijken zij met onze redactie terug op hun periode als raadslid. Deze week Wim Merkens van GemeenteBelangen Woudenberg.

Wim Merkens zit in zijn derde raadsperiode. Hij staat zowel binnen als buiten de GBW-fractie bekend als de stille kracht met een enorme vakkennis op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit komt doordat hij als interim-manager veel met gemeenten te maken heeft. Daarnaast oogst hij bewondering voor zijn kennis en liefde voor het buitengebied. Een buitengebied dat hij belangrijk vindt en wat Woudenberg volgens hem moet koesteren. Zelf woont hij op zijn geboortegrond bij de boerderij van zijn ouders, waar hij de verhuurder is van een manege en voorheen een mini-camping. Ook via deze weg heeft hij veel contact met de gemeente.

SPORTPARTIJ Voordat Merkens in 2011 gevraagd werd als raadslid was hij al 8 jaar lid van GBW. Het mooie vindt hij dat deze oudste plaatselijke partij van Nederland al 72 jaar er probeert te zijn voor alle Woudenbergers. ,,GBW wordt wel eens de sportpartij genoemd, maar GBW is veel breder. Doordat wij al jaren in het college zitten drukken wij een duidelijke stempel op het gehele beleid van Woudenberg", aldus Wim.

Hij is er trots op wat er de afgelopen jaren bereikt is om zijn dorp verder te helpen. Voor de toekomst vindt hij het belangrijk dat het dorp kan blijven groeien, er voldoende woningbouw is voor eigen kinderen en dat het geen forensendorp wordt. ,,Er werken nu veel Woudenbergers bij Woudenbergse bedrijven. Dat geldt ook voor jongeren en dat moet zo blijven." Ook hoopt hij dat het centrum zich verder zal ontwikkelen tot een dorp met zelfs een regiofunctie.

DICHTBIJ BURGER Het leuke van zijn werk als raadslid vindt hij dat je bezig bent met onderwerpen die dichtbij de burger staan. Als voorbeeld noemt hij de invoering van Diftar. ,,Ik werd toen letterlijk twee keer per dag aangesproken door burgers over zorgen rondom de kosten of dat er geen ruimte voor de extra kliko was."

UITDAGEND Dat dichtbij de burger geldt ook zeker voor zijn eigen portefeuille Ruimtelijke Ordening. Die hij uitdagend noemt, omdat het één van de portefeuilles is binnen de gemeente waar je als raad de meeste invloed op hebt én gezien de vele nieuwe bestemmingsplannen en de in te voeren omgevingswet.

,,Dit raadswerk voltrekt zich een beetje buiten de schijnwerpers, maar kost veel tijd. Bij ieder bestemmingsplan moet je er goed induiken. Zorgen dat knelpunten worden opgelost, checken of ieders belangen goed behartigd worden en bijvoorbeeld of de communicatie richting omwonenden goed verloopt. Ruimtelijke ordening is geen uitvoering van landelijk beleid, maar moet je echt lokaal doen", vertelt hij enthousiast.

SLAPPEDEL De afgelopen 7 jaar is er volgens Wim veel veranderd in de politiek. De verhoudingen zijn scherper geworden. Dit komt volgens hem door een veranderende samenleving met burgers die veel kritischer naar de overheid kijken. Hij wordt als raadslid regelmatig aangesproken door zijn achterban. ,,Mensen vereenzelvigen GBW soms met het gemeentehuis. Dat is niet het geval", vertelt hij lachend. Lokale politiek kan zelfs lastig zijn als je een standpunt hebt dat niet leuk is voor je medeburgers, zoals bijvoorbeeld het GBW-standpunt bij de varkensstal aan de Slappedel.

KRITISCHER Wim merkt ook dat zijn fractie als coalitiepartij de afgelopen jaren kritischer is geworden, meer de discussie aan gaat met het college en zorgt voor bijsturing. ,,Ik zit in de raad om het college te controleren en ook om zelf ideeën die goed zijn voor Woudenberg in te brengen." Over het debat merkt hij op dat dit duidelijk, helder en functioneel moet zijn. Op dat vlak vindt hij dat er nog wat winst te behalen is.

PRIVÉZAAK Sinds 2018 heeft GBW er drie nieuwe raadsleden bij. Het mooie vindt hij dat dit ook weer goed loopt. ,,Er is een soort eigenheid binnen onze partij. We komen er altijd uit. Het nieuwe bloed binnen de fractie zorgt ook weer voor nieuwe input." Eén ervan was de wens om het ambtsgebed te vervangen voor een inclusieve openingstekst met stiltemoment. De mening en stem van Wim als christen speelden een doorslaggevende rol binnen de raad. ,,Net als Sierd Smit ben ik niet voor het collectieve gebed. Ik vind geloof een privézaak dat ik goed kwijt kan in een stiltemoment."