• Wils van der Steen bij het Cultuurhuis waar hij ook actief is.

    Joke van der Heide

Van der Steen: 'Laat de raad debatteren'

WOUDENBERG Uit de serie interviews in deze krant met senioren raadsleden komt naar voren dat het politieke debat nu scherper is dan enkele jaren geleden. PvdA-politicus Wils van der Steen is het hier mee eens. Vanuit zijn jarenlange politieke ervaring heeft hij een eigen zienswijze over de redenen hiervan.

Wils van der Steen staat binnen de lokale politiek bekend als kritisch en prikkelend. Hij was raadslid van 2010 tot 2016 en heeft met alle vier de senioren raadsleden, te weten Jan Mulder (SGP), Marco van de Hoef (GBW), Wim Merkens (GBW) en Michel Hardeman (CDA), in de raad gezeten. Omdat hij de politiek hartstikke leuk vindt, is hij hierbij betrokken gebleven als plaatsvervangend commissielid en adviseur van de twee PvdA-GL-raadsleden Moniek van de Graaf en Sierd Smit.

Hij is ook een trouwe bezoeker van de raadsvergaderingen en kijkt met grote interesse naar hoe het raadsdebat verloopt. Ook hij ziet dat het debat verhard en kritischer is geworden. De belangrijkste oorzaken liggen volgens hem op het bestuurlijke vlak. ,,Hoe de coalitie tot stand is gekomen en daarmee de breuk tussen CDA en GBW ligt om te beginnen zowel bij het CDA als de SGP moeilijk. Het aanbod van de SGP om gedoogsteun te geven aan CDA en GBW, zodat de twee ervaren wethouders De Kruif door konden met hun werk, werd door GBW afgewezen. De enige randvoorwaarde van de SGP was de zondagsrust. Nu is er een college met GBW, CU en VVD met ook behoud van de zondagsrust én meer salariskosten in verband met 2,6 wethouders in plaats van 1,9 wethouders. Ik snap dat de SGP zich afvraagt hoe zij ooit aan de bestuurstafel komen als zij zelfs met zo'n genereus aanbod worden afgewezen."

Hoe de nieuwe coalitie functioneert is een tweede oorzaak van de verscherping van het debat volgens Van der Steen. ,,Het CDA had als middenpartij een verbindende rol naar de andere fracties toe binnen de colleges met GBW. Dit leidde tot de bereidheid om met elkaar een compromis te sluiten. Deze verbindende rol zou mooi kunnen worden opgepakt door de CU, maar dat gebeurt niet. Integendeel, de meeste oppositievoorstellen worden met 7 tegen 8 verworpen, met als terugkomend argument: 'sympathiek voorstel, maar ik stem toch tegen'. Als PvdA-GL zien wij ook dat dit college een rechts, liberale koers voert."

Deze koers leidt volgens Van der Steen voor de PvdA-GL tot grote pijnpunten op het gebied van sociale woningbouw en daarmee tot een scherper debat. ,,De afgelopen jaren houdt het college zich niet aan de afspraak om bij de bouw van twintig woningen of meer minimaal 20 procent sociale huurwoningen te bouwen. In 2018 zijn er alleen 60 woningen gebouwd van 300.000 euro of meer, terwijl de vraag naar sociale woningbouw zo groot is. Over tiny houses, de mooie CU-inbreng, hoor je niets meer."

Een andere oorzaak voor de verscherping is volgens Van der Steen dat het politieke debat door de burgemeester, als voorzitter van de raad, deze coalitieperiode regelmatig formeel wordt afgekapt. Ook als de raadsleden geen antwoord krijgen van een wethouder op hun vraag. ,,Laat de raad debatteren", is zijn advies. ,,Dan kom je samen tot wat het beste is voor Woudenberg."

Juist het openbare politieke debat met vijftien Woudenbergers, die zich allemaal veelal naast een drukke baan inzetten voor hun dorp, vindt hij belangrijk. ,,Uiteraard zijn we het oneens over een aantal zaken. Tegelijk zijn de raadsleden allemaal mensen die zich willen inzetten voor hun dorp. Door het debat ontstaat juist verbinding, leer je van elkaars argumenten en kun je als raadslid je taken beter uitoefenen."

Tot slot heeft Van der Steen, net als alle andere politieke fracties, moeite met het feit dat het college bij de bezuinigingsdialoog haar huiswerk wilde laten doen door de raad. Een oplossing die juist tot verscherping leidt volgens Van der Steen. ,,Het is aan het college om beleidsvoorstellen te doen op welke terreinen besparingen van 250.000 euro per jaar de komende vier jaar mogelijk zijn. Het is de taak van de raad om vervolgens op basis hiervan, soms pijnlijke, afwegingen te maken. Dat het college met een verzoek tot uitbreiding van 2 fulltime eenheden komt, terwijl een bezuinigingsdialoog noodzakelijk is, vind hij moeilijk uit te leggen aan zijn kiezers. Te meer daar dat uitbreidingsvoorstel niet ter discussie mocht staan van het college. Kritisch, prikkelend en met veel plezier volgt Van der Steen al negen jaar de lokale politiek en dat wil hij nog lang blijven doen.