• De locatie waar de nieuwe kruising en toerit tot Hoevelaar 1 en 2 komt.

    Joke van der Heide

Tweede rondweg onzeker

WOUDENBERG De provincie Utrecht staat terughoudend tegenover nog meer verkeer op de N224, zonder dat de gemeente Woudenberg in een goed alternatief voorziet. De plannen voor de aanleg van een bedrijventerrein in combinatie met woningbouw in het zogenaamde zoekgebied 5, zijn hierdoor nog onzeker. De provincie stelt als voorwaarde dat een tweede of langere rondweg gedeeltelijk door de gemeente zelf gefinancierd moet worden.

Joke van der Heide

In tegenstelling tot wat bij omwonenden aan de N224 leeft, heeft de provincie oog voor het toenemen van de verkeersdrukte op de N224. Perswoordvoerder Marlies Verhoef vertelt namens gedeputeerde Arne Schadee dat in de nieuwe Provinciale Visie optimalisering van de N224 wordt meegenomen. Een tweede of langere rondweg niet. Dit is volgens de provincie alleen realistisch als er sprake is van grootschalige woningbouw ten zuiden van de N224 oftewel zoekgebied 5. ,,Een eventuele aanleg moet dan ook (deels) vanuit de grondexploitatie gefinancierd worden. Over een dergelijke ontwikkeling is op dit moment nog geen consensus met de gemeente", aldus de woordvoerder.

OVERLAST Dit is geen goed nieuws voor de Woudenbergse ondernemers, die zitten te springen om een extra bedrijventerrein. De problemen van de omwonenden worden wel gehoord. De provincie Utrecht en gemeente Woudenberg zijn bestuurlijk en ambtelijk met elkaar in gesprek over (verkeersveiligheid) op de N224. Er was een gesprek op 23 januari en een vervolggesprek staat eind maart gepland.

De provincie was op 9 januari ook aanwezig op de bewonersavond over Hoevelaar. Naar aanleiding van deze avond zijn ambtenaren bij een van de omwonenden thuis geweest om over de problemen te praten. ,,De ambtenaren hebben in de tuin gestaan om het gemotoriseerd verkeer waar te nemen. We begrijpen dat deze bewoners geluidsoverlast ondervinden als ze buiten in de tuin zitten. Om de overlast buiten deels te ondervangen, hebben zij een houten wand langs hun nieuw aangelegde terras geplaatst", vertelt de woordvoerder. De omwonenden krijgen binnenkort een schriftelijke reactie. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de provinciale mobiliteitsvisie, stelt zij.

VOORSTANDER Het aanpassen van de rotonde N224/Parallelweg speelt volgens de woordvoerder (nog) niet. Zij verwacht dat door de bouw van de nieuwe woonwijk Hoevelaar, die in een latere fase een aansluiting op de Parallelweg krijgt, de drukte op de rotonde zo zal toenemen dat aanpassing waarschijnlijk dan wel nodig is.

De provincie vertelt dat de gemeente voorstander is van het ombouwen van de rotonde naar een kruising met stoplichten. Het nadeel van een rotonde is dat verkeer moeilijk de rotonde op kan rijden als een bepaalde verkeersstroom dominant is. Bij een kruising met verkeerslichten is het verkeer wel beter te sturen. De omwonenden zien de overlast dan juist toenemen doordat er nog harder gereden wordt als de lichten op groen staan. De provincie geeft aan dat alle argumenten voor en tegen moeten worden afgewogen.

Tot slot vertelt de woordvoerder dat de provincie Utrecht de provincie Gelderland ook heeft geadviseerd om terughoudend te zijn met (extra) verkeer op de N224 als gevolg van ontwikkelingen (Zwarteland 2 direct na de Pothbrug) in de provincie Gelderland.