• Burgemeester vraagt begrip voor strengere gezondheidsmaatregelen op de Milieustraat.

    gemeente

Titia Cnossen: 'Bijzonder om nu burgemeester te zijn'

WOUDENBERG ,,Ik vind het bijzonder om in deze tijd burgemeester te zijn. Het is hard werken om alles goed op een rijtje te houden, maar wel geweldig om samen bij elke maatregel te zoeken naar wat verstandig is. Als burgemeester word je getraind hoe je een crisisteam moet leiden. Vorig jaar bij de brand in het gemeentehuis en ook nu vallen alle puzzelstukjes samen."

Joke van der Heide

Dat zegt burgemeester Titia Cnossen vanuit een stil gemeentehuis. Donderdagmiddag 12 maart ging in het gemeentehuis een crisisteam van start als antwoord op de maatregelen die op die middag door het kabinet bekend werden gemaakt in de strijd tegen het coronavirus, dat in Woudenberg tot drie besmette inwoners heeft geleid.

,,We moesten eerst helder hebben hoe we het met onze dienstverlening gingen aanpakken", aldus de burgemeester. Wie niet in het gemeentehuis aanwezig hoeft te zijn, kreeg de opdracht om thuis te werken. Om de dienstverlening zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan werd besloten om de balie in het gemeentehuis met aangepaste tijden van 8.30 tot 13.00 uur open te houden. ,,Mensen moeten ook nu terecht kunnen voor hun rijbewijs of geboorteaangifte. Dat is de rol van de overheid". Ook de buitendienst blijft aan het werk. ,,Dit zijn vitale functies om het dorp schoon en veilig te houden."

ONTWRICHT In dit kader doet de burgemeester een oproep aan de inwoners om rekening te houden met de medewerkers op het gemeentehuis en de Milieustraat en hun veiligheid en gezondheid. ,,We zien dat veel mensen nu aan het opruimen zijn en dit bij de Milieustraat brengen. We vragen begrip voor de iets langere wachttijden. Vanwege de veiligheid moet er meer afstand zijn tussen de auto's en kunnen er maar zes auto's tegelijk het terrein op." De burgemeester benadrukt dat deze vitale functie in de lucht moet blijven, omdat anders de samenleving ontwricht raakt.

Een belangrijk aandachtspunt voor het crisisteam is de zorg voor basisonderwijs en kinderopvang. Het team heeft met betrokkenen overleg gevoerd over gedeeltelijke opening voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Alle andere thuiswerkende ouders, die hun kinderen thuiskregen, wil de burgemeester complimenteren. ,,Petje af. Dat is een moeilijke opgave. Ouders moeten opnieuw bekijken hoe je je leven inricht. De kinderen zijn thuis, die moet je helpen met het digitaal lesgeven en ondertussen moet je ook je eigen werk doen." Ook is er aandacht voor het bieden van bijzondere bijstand. ,,Wij krijgen vragen van bijvoorbeeld zelfstandigen die in de financiële problemen komen doordat de geldstroom opraakt, omdat zij hun werk niet meer of minder goed kunnen uitoefenen. Het is mooi dat het kabinet met allerlei maatregelen hiervoor is gekomen. Op dit moment wordt bekeken hoe deze maatregelen moeten worden opgepakt."

BELASTINGEN De gemeente onderzoekt ook extra maatregelen met betrekking tot gemeentebelastingen richting ondernemers. ,,Hoe we dit gaan organiseren wordt op dit moment bekeken", geeft de burgemeester aan. Dat deze maatregelen effecten zullen hebben op de gemeentefinanciën staat voor haar vast. ,,We moeten nu doen wat voor de samenleving nodig is."

PLUIM Een pluim wil de burgemeester geven aan de kerken. ,,Toen de maatregel werd afgekondigd dat er niet meer dan 100 mensen bij elkaar mochten komen, heb ik alle kerken benaderd. Zij zijn zelf met oplossingen gekomen om digitaal de dienst uit te zenden en dat is bijzonder. Zelfs in de oorlog gingen kerkdiensten door." Ook voor de supermarkten is er een grote pluim. ,,Het is geweldig hoe zij de rust weten te bewaren ondanks de grote vraag. Zij zorgen voor meer voorraad en meer personeel."' Ook creatieve initiatieven van de horeca als thuisbezorgen vindt zij een pluim waard. ,,Deze sector werd zondag 15 maart door de maatregel om te sluiten geraakt. Niet iedere horecaondernemer sloot om 18.00 uur meteen haar deuren. Misschien, omdat zij het niet wisten of om andere redenen. Wij vragen dringend dat iedereen zich hieraan houdt. Iedereen is nodig om dit virus aan te pakken."