• ROB ENGELAAR

Streep door voorstel extra watertappunten

WOUDENBERG In een motie vreemd aan de orde van de dag vroeg PvdA-GL aan het college om te onderzoeken of uitbreiding van het aantal watertappunten in Woudenberg leidt tot verbeteringen ten aanzien van minder gebruik van plastic flesjes. De motie werd met 4 stemmen voor en 11 tegen verworpen.

Sierd Smit (PvdA-GL) hield in de raad een gloedvol betoog dat meer watertappunten meehelpen aan een gezonde leefwijze en ongewenst afval voorkomt. Verschillende delen van Woudenberg worden volgens hem regelmatig vervuild door weggegooide of aangewaaide plastic flesjes. Uit het oogpunt van bewustwording en het terugdringen van plastic vindt zijn fractie het daarom noodzakelijk om actie te ondernemen.

Hij stelde verder dat kraanwater minstens 400 keer minder belastend is voor het milieu dan uit een fles. Dat het kraanwater in Woudenberg ook van uitstekende kwaliteit is en met 0 procent calorieën water bijdraagt aan een gezondere Woudenbergse bevolking.

Als extra argument noemde hij dat in Amersfoort deze motie unaniem is aangenomen. Dat deed de raad in Woudenberg niet. CDA stemde voor en gaf aan het een sympathieke motie te vinden. Dat vonden CU, SGP en VVD ook. Alleen wilden deze fracties met nog meer onderzoek de begroting niet verder belasten. Marco van de Hoef gaf aan dat zijn fractie tijdens de bezuinigingsdialoog al had gevraagd of er geen onderzoeken van de agenda geschrapt of later uitgevoerd konden worden en dat daarom nog een extra onderzoek niet wenselijk is. Ook vroeg hij zich af of extra waterpunten de oplossing zijn voor het probleem van het ongewenste afval van plastic flessen.

De belangrijkste reden om tegen te stemmen was voor de VVD en GBW echter dat nieuwe watertappunten extra geld kosten. Per watertappunt gaat dit om 3.000 a 4.000 euro en 400 euro per jaar voor het onderhoud. ,,Onze fractie heeft een maand geleden enorm geworsteld met de moeilijke keuzes die wij hebben moeten maken in de bezuinigingsdialoog, dan kan ik dit voorstel om direct weer geld uit te geven niet verantwoorden”, stelde Van de Hoef. Ook de SGP wilde geen extra uitgaven doen na alle moeilijke bezuinigingsmaatregelen.

Op het voorstel van PvdA-GL om ook de scholen en sportverenigingen te betrekken bij het onderzoek had Jan van den Dool nog wel een goede tip. Vanuit het Rijk liep namelijk het aanbod aan scholen om 75 procent van de aanleg van een watertappunt te subsidiëren. Wethouder Pieter de Kruif reageerde dat dit aanbod al vijf weken was verlopen.

Elli van Oosterom (U) zette vraagtekens bij de wenselijkheid van een watertappunt bij scholen. In andere plaatsen ziet zij dat kinderen van de school nauwelijks gebruik maken van het watertappunt, alleen soms om te klieren. CU is blij met het prachtige watertappunt wat Woudenberg heeft midden in het centrum. Irene Houtsma (GBW) vertelde dat de voetbalvereniging na onderzoek al eerder heeft besloten vanwege kosten, vandalisme en mogelijke legionella problemen om niet te kiezen voor een watertappunt.