• De gemeentelijke woonlasten gaan in 2020 in Woudenberg substantieel omhoog.

    Gemeente Woudenberg

Stijging woonlasten 10 procent

WOUDENBERG De gemeentelijke woonlasten gaan in 2020 in Woudenberg substantieel omhoog. Voor éénpersoonshuishoudens gaat dit om 9,6 procent verhoging en worden de lasten 810 euro. Voor meerpersoonshuishoudens worden de lasten met 10,7 procent verhoging 874 euro. De grote boosdoener is de afvalstoffenheffing, die gemiddeld met meer dan 50 procent stijgt.

Joke van der Heide

De gemeente Woudenberg was volgens onafhankelijk onderzoeksinstituut Coelo in 2019 al een dure gemeente als je kijkt naar de gemeentelijke woonlasten. In Woudenberg waren deze lasten voor éénpersoonshuishoudens 739 euro tegenover 672 euro gemiddeld in Nederland. Voor meerpersoonshuishoudens gaat dit om 765 euro ten opzichte van 740 gemiddeld.

REKENFOUT Met de in de begroting voorgestelde stijging van de woonlasten zal dit verschil naar verwachting alleen maar toenemen. De door het college voorgestelde stijging rond de 10 procent zit niet in de rioolheffing (stijging van 2,3 procent), hondenbelasting (stijging van 2 procent) én toeristenbelasting (stijging van 2,4 procent). Ook niet in de OZB. De eigenaren van een woning gaan zelfs gemiddeld zo'n 20 euro minder OZB betalen in 2020. Dit is wel een sigaar uit eigen doos, omdat het college door een fout afgelopen jaar gemiddeld zo'n 20 euro te veel OZB in rekening heeft gebracht. Deze rekenfout en het besluit om dit in 2020 terug te geven aan de inwoners flatteren dan ook de gemeentelijke woonlasten cijfers.

De grote boosdoener van de substantiële stijging is de afvalstoffenheffing. Voor een container van 140 liter op basis van een gemiddeld aantal ledigingen in 2018 van 6 werd in 2019 166 euro betaald en in 2020 wordt dit 252 euro, oftewel 86 euro meer. Voor een container met 240 liter is er een stijging van 97 euro en wordt het totale bedrag van afvalstoffenheffing in 2020 289 euro tegenover 192 euro in 2019. In 2019 was het bedrag van afvalstoffenheffing in de gemeente Woudenberg overigens opmerkelijk lager dan gemiddeld in Nederland. Voor een 140 liter container betaalde inwoners in Nederland 214 euro (166 euro in Woudenberg) en voor een 240 liter container is dat 263 euro in Nederland (192 in Woudenberg).

AFVALSTOFFEN In de grote stijging van de afvalstoffen is het raadsbesluit van september meegenomen om de extra kosten over eerdere jaren van 40 euro de komende vier jaar alsnog door te berekenen aan de inwoners. Dit gaat dan om 10 euro per jaar tot en met 2023. Oppositiepartijen CDA, PvdA-GL en SGP waren tegen deze maatregel. Elli van Oosterom (CU) ziet voor inwoners nog mogelijkheden om te besparen. Zelf komt zij met goed scheiden met een gezin van 4 personen tot slechts 2 ledigingen per jaar.

Henk-Jan Molenaar (SGP) kondigde in de commissievergadering aan moeite te hebben met de voorgestelde stijging van met name de afvalstoffenheffing. In de raadsvergadering van 31 oktober is het afwachten of deze fractie met voorstellen komt om de stijging niet in één keer door te voeren.