• Omwonenden willen geen kruispunt in plaats van de rotonde bij Hoogvliet.

    Joke van der Heide

'Kruispunt N224 is lapmiddel'

WOUDENBERG Omwonenden vragen zich af of maatregelen als het vervangen van de rotonde bij Hoogvliet voor een kruispunt met verkeerslichten bij zal dragen aan de oplossing van de verkeersproblematiek op de N224. Zij noemen het een lapmiddel voor de korte termijn en vrezen voor nog meer verkeersopstoppingen en files met drie verkeerslichten binnen een kilometer.

Joke van der Heide

In een brief aan de omwonenden van de Stationsweg Oost gaf de gemeente op 4 februari dit als een van de oplossingen voor de korte termijn aan. De gemeente stelde de zorgen die er zijn over de N224 te delen en realiseert zich dat een drukke provinciale weg door de bebouwde kom niet bijdraagt aan een fijne woon- en werkomgeving.

ZWAARDERE VOERTUIGEN Of de plannen voor een kruispunt bij de Hoogvliet met verkeerslichten daar voor gaan zorgen, vragen de bewoners zich af. Daarom hebben Jan van de Geer en Anja Zandbergen namens de omwonenden van de N224 ter hoogte van de Stationsweg Oost meteen schriftelijk gereageerd. Zij vragen aan de gemeente of het effect van de verkeerslichten op de directe omgeving is meegenomen in de overwegingen. Bij remmend en optrekkend verkeer verwachten zij juist extra geluidsoverlast en trillingen bij zwaardere voertuigen. Ze benadrukken nogmaals hoe groot de overlast is als je bedenkt dat het verkeer op de N224 al om 4.30 uur op gang komt.

Ook vragen zij of is meegenomen in de overwegingen dat auto's bij een rotonde moeten afremmen, maar bij groen licht op de doorgaande weg snelheid blijven houden wat de veiligheid volgens hen niet ten goede komt. Verder spreken zij hun angst uit over mogelijke aanpassingen in het straatbeeld die nodig zijn om een kruising te realiseren. Zij hopen niet dat de provincie nog meer bomen moet rooien langs de N224 om het zicht te vergroten. ,,Juist het omhalen van markante bomen geeft een nadelig effect op de woonomgeving. Bomen filteren fijnstof en zorgen voor het dempen van geluid", aldus de omwonenden.

PERSPECTIEF De omwonenden vragen de gemeente om het huidige beeld van de N224 bij de provincie Utrecht ook voor het voetlicht te brengen vanuit hun perspectief. ,,Wij wonen namelijk in de bebouwde kom van Woudenberg. Plannen voor uitbreiding in Hoevelaar zijn in een vergevorderd stadium, maar plannen voor verbetering van de woon- en werkomgeving van de bestaande woningen aan de N224 zijn er voor de lange termijn niet", geven zij aan. Sterker nog: uit de verschillende gesprekken die door hen gevoerd zijn, komt zelfs naar voren dat de provincie het probleem vooralsnog niet overneemt. Daarom pleiten zij er niet voor om te kiezen voor een strategie op de korte termijn, zoals een aangepaste kruising, maar om alle energie en middelen aan te wenden voor een goed strategisch plan. Een plan dat de leefomgeving aan de huidige N224 zal verbeteren, de veiligheid ten goede komt en de gemeente Woudenberg de ruimte en mogelijkheid biedt om te groeien met een juiste verkeersontsluiting.