• Verkeersdruk bij kruising Nico Bergsteijnweg is 's morgens hoog hoog.

    Joke van der Heide

Gemeente wil sluipverkeer tegengaan

WOUDENBERG Het drukke verkeer op de N224 en N226 en het daarmee gepaard gaande sluipverkeer door het dorp houdt de politiek en inwoners bezig. Het raakt aan het gevoel van inwoners over de leefbaarheid van het dorp.

Joke van der Heide

De perceptie van de inwoners over de drukte van het sluipverkeer in het dorp was één van de redenen voor een aantal fracties om de 'Studie toenemend verkeer Gemeente Woudenberg' op de agenda te plaatsen en het indienen van twee moties vreemd aan de orde van de dag tijdens de raadsvergadering van 20 februari. Hoewel er al wel sprake is van sluipverkeer, blijkt uit de tellingen dat de toename van het gemotoriseerde verkeer, op één locatie na, nog wel binnen de normen valt.

De eerste motie werd ingediend door Jhony Stalman (VVD). In deze unaniem gesteunde motie (VVD) draagt de raad het college op om rond 2025 opnieuw een onderzoek te doen naar de verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer in Woudenberg. De raad vindt het niet wenselijk om 10 jaar te wachten met een volgend onderzoek, zoals het college adviseerde. Met dit tussentijdse onderzoek wil de raad zien wat de positieve en negatieve gevolgen zijn van een aantal verkeersontwikkelingen. Denk daarbij aan de aanpassingen aan de Nico Bergsteijnweg, de aanpassing van de rotonde N224/N226, de toename van het verkeer door Hoevelaarfase 1 en ontwikkelingen in Scherpenzeel.

Vanwege het gevoel van de inwoners over toename van het sluipverkeer in het dorp kwamen CDA en PvdA-GL met een tweede motie. Zij stelden voor om het college op te dragen om een informatieavond te organiseren. Om zo de inwoners te informeren over de onderzoeksresultaten, te horen wat er bij hen leeft en hen te laten meedenken over mogelijke oplossingen. Doordat het onderzoek aangeeft dat de stijgingen binnen de norm, werd de motie met 4 voor en 11 tegen verworpen.

Omwonenden van de Stationsweg Oost maken zich ook sterk voor de leefbaarheid aan de drukke N224. Zij vroegen de gemeente of bij alle bouwplannen wel vanuit hun perspectief wordt gekeken. Zij stellen dat woningbouwplannen tot in de puntjes worden uitgewerkt, maar dat er geen lange termijn visie is voor hun situatie.

De gemeente deelt de zorgen en geeft aan dat zij al jaren met de provincie Utrecht in gesprek is over de urgentie van de verkeerssituatie op de N224 door ontwikkelingen binnen en buiten Woudenberg. Dit gesprek gaat over maatregelen op de korte, maar ook op de lange termijn, omdat het nodig is om te blijven bouwen aan Woudenberg om te kunnen voldoen aan de woonbehoefte volgens de gemeente. Zo heeft de gemeente in overleg met de provincie gekeken naar een passende toegang tot Hoevelaar vanaf de N224 en wil de gemeente niet zoals de provincie wachten tot de derde fase van Hoevelaar met het ombouwen van de rotonde bij Hoogvliet naar een kruising met stoplichten. ,,Wij willen dat het ook in de toekomst goed wonen en werken is voor iedereen."