• Het rondetafelgesprek met links de commissaris van de Koning, Hans Oosters.

    Joke van der Heide

Commissaris van de Koning: 'Bedrijventerrein neemt veel ruimte in'

WOUDENBERG Tien Woudenbergers waren uitgenodigd om tijdens het werkbezoek van de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters, deel te nemen aan een ronde-tafelgesprek over de leefbaarheid van het dorp. De commissaris gaf aan dat hij hun inbreng over knelpunten meeneemt.

Joke van der Heide

Verkeersveiligheid, een nieuw bedrijventerrein, verbetering van de fietsinfrastructuur en OV-verbinding, een oplossing voor de verkeersdrukte op de N224, duurzaamheid en meer geld en energie steken in het stimuleren van bewegen, waren onderwerpen die vrijdag 6 maart in Hotel Schimmel aan de orde kwamen.

Kinderburgemeester Tim Hagemann wil zich dit jaar sterk maken voor veilig fietsverkeer. De kruising op de Stationsweg West, ter hoogte van Ribhouse Texas, noemde hij als gevaarlijk punt. Christel Gilsing, leerkracht van de Jan Ligthartschool, sloot zich hierbij aan. Het gevolg is volgens haar dat ouders hun kinderen met de auto naar school blijven brengen. Ze noemde ook de drukke N226, die het dorp 'in tweeën splijt'. ,,Voor ouders aan de andere kant van het dorp is het een reden om hun kinderen niet naar de Jan Ligthartschool te laten gaan", stelde zij.

SLUIPROUTES Het drukke verkeer op de N224 werd door twee ondernemers, gevestigd vlak bij de N224, ook aan de orde gesteld. Zowel Jasper Klein van New Solar Energy als Ingrid Zandbergen van vleesverwerker Ferdinand Zandbergen noemde het probleem van de toegankelijkheid van de N224 voor medewerkers, klanten en toeleveranciers. ,,Het drukke verkeer en de moeite om in te voegen richting de A12 is een groeiende irritatie voor veel ondernemers en leidt tot het kiezen van sluiproutes", aldus Jasper Klein. Ingrid Zandbergen voegde eraan toe dat ondernemers ,,door de verkeersproblematiek ook beperkt worden in hun groeimogelijkheden''. Bij de aanvraag van een bouwvergunning wordt immers gevraagd aan te geven wat het aantal extra transportbewegingen zullen zijn.

Margriet Vink, eigenaresse van sportschool Bodyflash, kaartte het belang van bewegen aan. Zij gaf aan dat slechts 36 procent van de Woudenbergse jongeren en ouderen (65+) voldoen aan de 'bewegingsnorm' van twee per keer week krachttraining en vijf keer per week een half uur bewegen. ,,We moeten hier met z'n allen meer energie en geld insteken. Dat bespaart gezondheidskosten", zei ze. Als wens voegde zij toe om minder te praten en meer actie te nemen.

HOGE PRIORITEIT Elske van de Fliert heeft een bedrijf in duurzame mobiliteit en is lid van de Stichting Duurzaam Woudenberg. Volgens haar valt er op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit nog veel te winnen. Zij pleitte voor een betere fietsinfrastructuur en OV. Dit zijn voorwaarden om de auto te laten staan, gaf ze aan. De rechtstreekse busverbinding naar het Sciencepark in Utrecht tijdens de spits roemde zij, maar je gaat niet op andere tijden via Amersfoort naar Utrecht, vertelde ze lachend. Zorgen dat mensen uit de auto gaan, heeft voor de provincie hoge prioriteit, reageerde de commissaris: ,,Bij de nieuwe concessie voor de bus volgend jaar zullen nieuwe buslijnen weer op de agenda worden gezet. Het dilemma hierbij is dat er dan wel voldoende gebruik gemaakt moet worden van deze nieuwe lijnen."

Duurzaamheid werd ook aangekaart door Jasper Klein en melkveehouder en bestuurslid van LTO Gelderse Vallei, Ben Appeldoorn. Bij een rondgang langs de bedrijventerreinen zien zij nog bijna nergens zonnepanelen op de daken. Boerenbedrijven zijn hier veel verder mee, mede vanwege de subsidieregeling denken zij. Beiden zien daarom kansen om de energiedoelen waar de provincie Utrecht voor staat te bereiken door stimulering van bedrijven.

NIEUW BEDRIJVENTERREIN BSW-voorzitter Dick Veldhuizen had namens de ondernemers 'een dringende vraag'. Er is al enkele jaren grote behoefte aan een extra bedrijventerrein. Dat stond gepland in Hoevelaar. Door de economische crisis is besloten om hiervoor in de plaats woningen te bouwen. ,,Nu de crisis over is, is het moeilijk ruimte te krijgen als ondernemers. De plek maakt ons niet uit, maar economische groei wordt op deze manier tegengegaan. Dat geldt ook voor de werkgelegenheid, want 50 procent van de personeelsleden woont en werkt in Woudenberg."

Tot verbazing van enkele Statenleden reageerde de commissaris niet zo positief op een nieuw bedrijventerrein. Hij vertelde dat de provincie dit jaar in november de provinciale visie gaat vaststellen. ,,Het is een enorme puzzel om de schaarse ruimte zo goed mogelijk in te vullen. We moeten nog 170.000 woningen bouwen, staan voor de energietransitie die met zonnevelden en windmolens veel ruimte vraagt en willen de agrarische sector vitaal houden. Een bedrijventerrein neemt veel ruimte in. Het nadeel is dat het vaak gaat om niet duurzame dozen van één laag. Revitalisering van de huidige terreinen is ook een optie. Denk aan de hoogte in bouwen, zodat de bestaande schaarse grondoppervlakte beter gebruikt wordt."

Dick Veldhuizen reageerde dat de bestaande bedrijfsterreinen 'keurig' zijn en dat ondernemers zich weleens afvragen of ze in Utrecht weten hoe het er hier uit ziet, en dat een nieuw bedrijventerrein echt nodig is. Een Statenlid sloot hierbij aan en stelde na afloop dat de hoogte inbouwen goed werkt voor kantoren, maar niet past bij de Woudenbergse industrie.

Juist vanwege die schaarste in ruimte benadrukte Ben Appeldoorn nogmaals de visie van de LTO Gelderse Vallei om te kiezen voor windmolens en niet voor zonnevelden. Verder adviseerde hij om landbouw en natuur te combineren en hier geen scherpe grenzen tussen te stellen, want je kunt iedere vierkante meter maar één keer benutten.

WERK SAMEN De commissaris merkte op dat hij een goede indruk heeft gekregen van Woudenberg en van de vraagstukken die er spelen. Hij was 'onder de indruk' van de manier waarop iedereen iets probeerde bij te dragen aan de leefbaarheid. Zijn oproep: ,,Werk samen, zoek elkaar op en trek ons erbij. Ook wij zijn dat aan onze stand verplicht." Burgemeester Titia Cnossen vulde aan: ,,Het was een mooi werkbezoek. Wij zijn ons er veel meer van bewust dat we één overheid zijn, in het belang van inwoners en ondernemers. Het rondetafelgesprek was een mooie ontmoeting. Zo konden wij horen wat inwoners en burgers bezighoudt."