Betaalbare woningen vertraagd

WOUDENBERG In een scherp debat, aangevraagd door GBW, werd duidelijk waarom de ontwikkeling van kleine betaalbare huur- en koopwoningen zo'n vertraging oploopt. Als redenen noemde het college de interne werkdruk op de afdeling juridische zaken, de fusie van Vallei Wonen met Omnia Wonen en de zoektocht naar passende locaties.

Joke van der Heide

GBW had dit onderwerp ter discussie op de agenda gezet, omdat in hun ogen het tijdspad voor het Klein maar Fijn wonen, zoals het college deze type woningen noemt, lang is. ,,De eerste berichten over deze woningen verschenen in de raad al eind 2018. Wij hadden gehoopt op meer resultaten begin 2020", gaf Peter van Schaik (GBW) aan.

SOEPELER Wethouder Marleen Treep reageerde dat ook zij liever had gehad dat het proces soepeler was verlopen. Haar verklaring dat het door de interne werkdruk bij juridische zaken een poosje op de stapel heeft gelegen, verbaasde Moniek van de Graaf (PvdA-GL). ,,Ik snap de werkdruk, maar als je portefeuillehouder wordt van zo'n belangrijk verkiezingsitem van jouw partij, doe je er toch alles aan om dit prioriteit te geven", vroeg zij de wethouder. Deze vertelde dat zij na eerst te hebben afgewacht, nu heeft geacteerd en dat dit heeft geleid tot het inhuren van extra capaciteit. Het voordeel van de wachttijd was volgens haar dat er tijd ontstond om de stap goed te zetten. Elli van Oosterom (CU) sloot zich hierbij aan. ,,Bij het opstarten van zo'n nieuw fenomeen staat voor onze fractie zorgvuldigheid bovenaan de lijst."

SPRANKJE HOOP Door de verklaring van de wethouder kreeg Jan Bessembinders (CDA) een sprankje hoop dat er voor tijdelijke huurwoningen nog geacteerd wordt binnen deze collegeperiode. Met Omnia Wonen is het college namelijk in gesprek over de bouw van twintig tijdelijke woningen op een tijdelijke locatie van tien jaar. Hoewel Vallei Wonen geen voorstander was, lijken de kansen volgens de wethouder na een gesprek met Omnia groter. ,,Omnia Wonen is een andere gesprekspartner met een professionele en grotere organisatie achter zich. Deze week zitten wij weer om de tafel. Als wij er niet uitkomen, schakelen we gelijk door", beloofde zij de raad. Jan Mulder (SGP) vond het zorgwekkend dat het college voor dat doorschakelen nog geen plan B heeft en zo kostbare tijd verliest als zij er niet uitkomt met Omnia Wonen.

VALLEI RUITERS De tweede door het college geselecteerde locatie is gemeentegrond, maar wordt gehuurd door Vallei Ruiters. Het idee was om hier twintig permanente kleine koopwoningen te bouwen. Peter van Schaik (GBW) is teleurgesteld dat Vallei Ruiters niet wil meewerken en de gemeente houdt aan het huurcontract tot 2024.

GBW heeft ook gevraagd of Hoevelaar geen ruimte heeft voor kleine woningen, omdat de gemeente bij Hoevelaar beschikt over eigen grond. De wethouder vertelde dat er bij Hoevelaar fase 1 al kleine sociale huurappartementen worden gerealiseerd, dat tijdelijke woningen in Hoevelaar fase 2 niet kunnen, omdat er gekozen is om woningen voor minstens 10 jaar neer te zetten en dat Hoevelaar fase 3 een nog niet concrete optie zou kunnen zijn.