• Lex van Lieshout

Belastingadministratie: niet alle achterstanden weggewerkt

WOUDENBERG Met instemming van de Waarderingskamer kunnen de belastingaanslagen 2020 voor het merendeel met dagtekening 29 februari verzonden worden. Dit betekent niet dat de belastingadministratie bij en op orde is. De Waarderingskamer heeft een verbeteropdracht gegeven, niet alle achterstanden zijn weggewerkt en er zijn klachten van inwoners over de in januari verstuurde aanslagen over 2018 en 2019.

In de raadsvergadering van 20 februari vertelde wethouder Anita Vlam dat de Waarderingskamer de afgelopen periode twee keer langs is geweest om de kwaliteit van de taxaties 2020 te controleren. Doordat de Waarderingskamer bij het eerste bezoek op 31 december had aangegeven aan welke kwaliteitsnormen in ieder geval voldaan moet worden, is de prioriteit van de werkzaamheden in januari tijdelijk verschoven van het wegwerken van achterstanden naar het opleggen van de belastingaanslagen 2020.

Bij de tweede controle op 7 februari heeft de Waarderingskamer ingestemd met het versturen van de beschikkingen voor woningen en bedrijven die in het systeem staan. Ook inwoners die de aanslagen van 2018 en 2019 de afgelopen maanden al ontvangen hebben, krijgen hun aanslag. De Waarderingskamer heeft wel een verbeteropdracht meegegeven. Voor de herwaardering van 2021 moeten de objectgegevens van de bestaande objecten in het systeem gecontroleerd worden en zo nodig verbeterd worden.

Door de instemming van de waarderingskamer ziet het college bevestigd dat het plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstanden efficiënt en met kennis van zaken wordt uitgevoerd. ,,We zijn echter nog niet bij met het opleggen van alle aanslagen", vertelde de wethouder. Een aantal aanslagen voor 2020 zal pas in maart en april verzonden worden. Dit gaat bijvoorbeeld om woningen waar de eigenaren eerst de aanslag van 2018 en 2019 nog moeten ontvangen. Dit om te voorkomen dat zij bij ontvangst van hun aanslag voor 2020 denken dat er geen aanslagen meer volgen. Dit geldt ook voor een deel van de woningen in het Groene Woud. Bij controle is gebleken dat de objectgegevens opnieuw gecontroleerd moeten worden. Dit gebeurt via bouwtekeningen.

Hetzelfde voor de garageboxen. Eind januari zijn er achterstallige aanslagen gestuurd voor 2018 en 2019. Hierbij zaten ook de aanslagen rioolheffing voor de garageboxen, die betaald moeten worden door de gebruiker. Volgens het college zijn er relatief veel reacties binnen gekomen op deze aanslagen. ,,Dit komt doordat gebruikers van garageboxen niet met naam en toenaam bekend zijn, behalve door het vriendelijk te vragen aan de eigenaren. Hierdoor zijn er aanslagen verstuurd naar belanghebbenden die geen garagebox meer gebruiken. Ook waren er klachten over het hoge tarief. Een deel van de klachten is na telefonisch contact tot tevredenheid afgewikkeld. Met name in relatie tot het hoge tarief komen er bezwaarschriften, waarvan naar verwachting een gedeelte ongegrond verklaard zal worden.''