• Gerwin van Luttikhuizen

Politiek wil gratis toegankelijk Henschotermeer

WOUDENBERG  Dat het Henschotermeer gratis toegankelijk is voor het publiek, dat is een wens van zowel de lokale als provinciale politiek. Wie de rekening hiervoor gepresenteerd krijgt, daar verschillen de meningen over.

Joke van der  Heide

Gedeputeerde van de provincie Utrecht, Mariette Pennarts, geeft aan dat met het opheffen van het recreatieschap de exploitatie van het Henschotermeer is over gedragen aan de 'de markt'. Dat betekent dat het recreatieterrein aan private partijen is aangeboden. Voor het Henschotermeer  is de familie Van de Lagemaat  de nieuwe exploitant. Zij zijn volgens de gedeputeerde verantwoordelijk voor het beheer en  onderhoud van dit recreatieterrein. De exploitant heeft echter aangegeven dat dit zonder entreeheffing niet mogelijk is. Hoewel de provincie ook een voorstander is dat  het Henschotermeer gratis toegankelijk blijft  voor publiek, is deze niet bereid om een deel van de voorheen verstrekte subsidie van 489.371 euro (voor alle projecten, waaronder het Henschotermeer) nu aan de exploitant van het Henschotermeer te betalen.

Wethouder Gijs de Kruif vertelt onze redactie vervolgens dat er bij de ontmanteling van het recreatieschap afspraken zijn gemaakt over het  toegankelijk houden van het Henschotermeer. Wat hem betreft passen daarin geen tarieven waardoor bezoekers zouden afhaken. Het is momenteel nog onduidelijk wat het definitieve verdienmodel gaat worden en wat daarbij nodig is van de gemeente. ,,Wij hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk een verdienmodel ontstaat dat past bij de functie, maar vooral bij de uitstraling en kracht van het gebied en zullen ons best doen daarin zoveel mogelijk mee te werken op het gebied van het ruimtelijk domein", aldus de wethouder.

De lokale politiek gaat een stap verder. De PvdA-Groen Links komt met een plan om aan Woudenbergers een gezinspas te verstrekken voor gratis toegang tot het Henschotermeer. Deze passen wil de partij betalen uit de subsidie die de gemeente per 1 januari 2018 niet meer hoeft te betalen als bijdrage  aan  het recreatieschap voor het beheer  en onderhoud. Wanneer dat niet genoeg  blijkt te zijn wil de fractie ook een gedeelte van de toeristenbelasting hiervoor gebruiken.

De PvdA-Groen Links doet dit voorstel, omdat het Henschotermeer zo'n belangrijk plek in neemt in de Woudenbergse samenleving. ,,Het is veel meer dan een plek om te zwemmen. Het Henschotermeer wordt niet alleen bezocht met mooi weer, het hoort bij het dagelijks doen en laten van de Woudenbergers: Even naar het 'Hens' om uit te waaien, te joggen of om er langer te wandelen. Het kan toch niet zo zijn dat je straks moet betalen als je een rondje rond het Hens wilt lopen of als je een duik wilt nemen?", zo vraagt Moniek van de Graaf, lijsttrekker PvdA-Groen Links zich af.