• Henny Jansen

Politiek schrikt van Permar

SCHERPENZEEL Een vernietigend rapport van bureau Berenschot over de bedrijfsvoering van Permar heeft voor flinke schrik gezorgd bij de politiek. Het zorgde ook voor nog meer vraagtekens bij de toch al weinig rooskleurige financiële vooruitzichten van de onderneming voor 2016.

Permar voert de (voormalige) wet sociale werkvoorziening uit voor Scherpenzeel, Ede, Barneveld, Wageningen en Renkum. De forse verliezen van het bedrijf, die door de deelnemende gemeenten moeten worden bijgepast, zijn al een aantal jaren reden tot grote zorg. Net voordat de raadscommissie zich mocht gaan uitspreken over de begroting 2016, die een tekort laat zien van 2,3 miljoen euro, concludeerde Berenschot dat de financiële en organisatorische situatie bij Permar een puinhoop is.

,,Geen toekomstvisie, creatief boekhouden, het achterhouden van informatie, gebrek aan besluitvaardigheid. Het is me nogal wat'', constateerde Henk van de Kleut (CU). Ook de andere politieke partijen waren verbijsterd door de uitkomsten van het rapport. Men vroeg zich af hoeveel waarde men kon hechten aan de cijfers in de voorgelegde begroting voor 2016, alsmede de maatregelen om het geraamde tekort met ruim 1 miljoen euro terug te brengen. ,,Hoe reëel is die taakstelling'', vroeg SGP-voorman Johan Mulder.

Ook Jan van Kampen (CDA) zette er grote vraagtekens bij. ,,Dit soort verhalen hebben we vaker gehoord en daar kwam niets van terecht.'' Het vertrouwen van GBS, DS en de VVD in de gepresenteerde cijfers was eveneens ver te zoeken. Wethouder Henk Vreeswijk, die namens de gemeente lid is van het dagelijks bestuur van Permar, zat er duidelijk mee in zijn maag. Hij zei ook geschrokken te zijn van het feit dat de inmiddels vertrokken directeur de cijfers liet aanpassen om een rooskleuriger beeld te schetsen in de rapportages. ,,Maar nu zitten we er bovenop'', aldus Vreeswijk.