• Henny Jansen

Pleidooi voor meer overleg over Permar

SCHERPENZEEL Het college van Barneveld wil de informatievoorziening voor het voltallige Permar-personeel verbeteren. Formeel is dat een taak van de directie, aldus het college, maar Barneveld stelt voor dat de betrokken gemeenten ook een periodiek, informeel overleg te organiseren. Medewerkers kunnen daarin op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het ontmantelingsproces van Permar en de consequenties daarvan.

Bij dat gesprek zouden drie vertegenwoordigers van de bij Permar betrokken gemeenten en drie vertegenwoordigers van het personeel aanwezig kunnen zijn. Het is de vraag of de niet-gesubsidieerde medewerkers van de sociale-werkvoorziening Permar in Ede volgend jaar nog werk hebben als de instelling is opgeheven.

De instelling wordt per 1 januari ontmanteld en overgenomen door de betrokken gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen, Renkum en Scherpenzeel, omdat er al jarenlang grote financiele problemen zijn.