• Foto: Pieter de Kruif

'Plastic flink aanstampen'

WOUDENBERG CDA-fractievoorzitter Michel Hardeman heeft in de raadsvergadering aan de bel getrokken over de te snel vol rakende inzamelcontainers voor Pmd-afval. Hardeman vroeg zich af of de inzamelfrequentie hiervan niet omhoog zou moeten. Wethouder Gijs de Kruif denkt dat flink aanstampen van het afval voorlopig ook al een handje kan helpen.

 

Door Margreet Hendriks

Sinds 1 januari is de gemeente Woudenberg overgestapt op een nieuwe manier van afvalinzameling die inwoners moet stimuleren om hun afval beter te scheiden. Met de invoering van Diftar (tarief differentiatie) moet de hoeveelheid restafval gaan dalen. De afvalstoffenheffing die inwoners moeten betalen is nu gesplitst in een vastrecht gedeelte en een variabel deel dat wordt berekend op het aantal keren dat men restafval aanbiedt.

Tegelijkertijd worden inwoners gefaciliteerd om de herbruikbare grondstoffen uit hun restafval te scheiden omdat zij nu, naast de bestaande containers voor restafval, gft en papier, ook een inzamelcontainer voor Pmd-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons), hebben gekregen.

Volgens wethouder De Kruif zijn de eerste berichten over de nieuwe manier van afvalinzameling positief. ,,Mensen gaan hun afval beter scheiden en de hoeveelheid ingezameld restafval is aanzienlijk minder geworden.''

NIET REPRESENTATIEF Cijfers over wat er aan Pmd-afval wordt aangeboden zijn volgens de wethouder nog niet bekend. ,,Daarvoor het is eigenlijk ook nog te vroeg. De nieuwe afvalinzameling is op pas 1 januari ingegaan. Januari is bovendien geen representatieve maand. Goede conclusies kunnen we eigenlijk pas na zes maanden of een jaar gaan trekken.''

De Kruif liet weten dat de geluiden over een mogelijk te lage inzamelfrequentie van het Pmd-afval hem niet onbekend waren. ,,Ik heb daarover een vraag neergelegd bij ROVA, maar hun reactie is dat eenmaal per vier weken voldoende moet zijn. We zitten nog in een overgangssituatie. Zo  zijn er volgens ROVA veel zakken met lucht in de Pmd-containers aangetroffen, omdat mensen de oude zakken die zij nog in huis hebben eerst vullen en vervolgens in de Pmd-container doen. Het los storten geeft aanzienlijk minder volume. Omdat de kunststofverpakkingen toch al veel lucht bevatten wordt aanbevolen om de Pmd-container regelmatig even flink aan te stampen. Dan kun je er echt een behoorlijke hoeveelheid afval in kwijt.''

 

ONDERGRONDS Voor degenen die er dan nog niet uitkomen, denkt de wethouder ook nog wel een oplossing te kunnen aandragen als de geplande vijf ondergrondse systemen voor afvalinzameling in gebruik genomen gaan worden. Alvorens een verhoogde inzamelfrequentie te overwegen zou er volgens de wethouder ook nog gedacht kunnen worden aan het beschikbaar stellen van een tweede Pmd-container voor grote gezinnen, zoals ROVA in andere gemeenten ook wel doet. De laatste optie sprak Jan Mulder (SGP), ondanks zijn eigen positieve ervaringen met het regelmatig flink aanstampen van de Pmd-container, eigenlijk wel aan.

De wethouder vroeg zich echter af of mensen wel zitten te wachten op nog meer uitbreiding van het toch al aanzienlijke containerpark bij hun woning. ,,Maar als er veel vraag naar blijkt te zijn, zouden we het kunnen overwegen.''