• Hanny Lamberink

Plan integratie nieuwe inwoners: Een thuis in Woudenberg

WOUDENBERG De gemeenteraad beslist donderdag 27 oktober over het actieplan 'Opvang en integratie vergunninghouders'. De gemeente ziet hierbij een taak voor iedereen.

Joke van der Heide

 

In het actieplan staat wat er nodig is voor de opvang en integratie van vergunninghouders. De acties zijn onder andere gericht op (taal)onderwijs, huisvesting, werk en inkomen en het wegwijs maken van de nieuwe inwoners. In het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de informatie die is opgehaald tijdens de informatiebijeenkomst 'Thuis in Woudenberg', die in juni heeft plaatsgevonden. Burgemeester Cnossen: ,,Wij willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen, om deze mensen een thuis te bieden in ons dorp. Het is belangrijk dat zij een plek vinden en zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving."

 

GRENZELOOS VluchtelingenWerk Midden-Nederland begeleidt de vergunninghouders in het eerste jaar. Inwoners, kerken en andere maatschappelijke instanties kunnen zich aanmelden als zij hulp willen verlenen.

Het project Grenzeloos zet zich in om betaald of onbetaald werk te zoeken voor de vergunninghouders. Het doen van vrijwilligerswerk of taalstages helpt hen om de taal te leren, het geeft een zinvolle dagbesteding, waarbij zij bovendien andere inwoners ontmoeten.

 

SPANNINGSVELD De gemeente vraagt dorpsgenoten daarnaast eens een praatje te maken met deze nieuwe inwoners, zodat zij zich snel thuisvoelen. Tijdens de themabijeenkomst waren er deelnemers die aangaven dat het van belang is om te weten wat de vergunninghouders drijft.

Binnenkort geeft de consulent vrijwilligerswerk een cursus 'omgaan met andere culturen'. Het spanningsveld zit volgens de raad bij de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.