• Het gemeentehuis van Woudenberg

    import

Plan Geerenstein onder vuur

WOUDENBERG Bespreking van het bestemmingsplan Geerenstein deed veel stof opwaaien in de raad. De partijen waren positief over het invullen van een woonfunctie voor het leegstaande kantoorpand. Meerdere partijen hadden echter problemen met het afwijken van de afspraak om bij het bouwen van 20 nieuwe woningen 20 procent in sociale huur te doen.

Joke van der Heide

Wim Merkens (GBW) had kritiek op het college dat zij de raad op een zo laat moment met dit besluit confronteert. Ook was er kritiek over dat dit direct bij het eerste nieuwbouwproject gebeurt na de motie in februari aan het college om zich te houden aan het al in 2016 genomen raadsbesluit. De SGP tikte Elli van Oosterom (CU) dan ook op de vingers. Toen zij bevestigde dat de CU de motie in februari had ondertekend, maar dat het voorstel van Geerenstein in januari al gereed was en het niet van betrouwbaar bestuur getuigt om daarna met nieuwe eisen te komen. Jan Mulder wees haar erop dat de eis al van 2016 is.

Hij zette grote vraagtekens bij de argumenten van het college om zich hier niet aan te houden. Om te beginnen of bouwen kostenverhogend werkt wanneer je een combinatie van sociale – en middenhuur appartementen bouwt. Daarop kwam wethouder Pieter de Kruif met een nieuw argument dat niet in het plan staat. De projectontwikkelaar wil namelijk de verhuur in één hand houden en geen gedeelde huur met Vallei Wonen. Anders gaat het project niet door.

De wethouder vertelde geen inzage te hebben in waarom de voorstellen met sociale huur voor zowel de projectontwikkelaar als Vallei Wonen niet haalbaar zijn. De gemeente heeft de partijen alleen met elkaar in contact gebracht. Moniek de Graaf (PvdA-GroenLinks) opperde dat het college met meer doortastendheid haar invloed wel had kunnen aanwenden om sociale huurwoningen te realiseren. Wim Merkens vroeg of huurders van Vallei Wonen voorrang kunnen krijgen, zodat er doorstroming plaats kan vinden. Hierover gaat het college met de partijen in overleg. Duidelijk werd dat er geen toekomstige garantie is dat de huren van de 36 appartementen tussen de 700 en 900 euro blijven.