Permar sluit 2014 af met verlies van ruim een miljoen

SCHERPENZEEL Permar WS (werkvoorzieningschap) heeft het jaar 2014 afgesloten met een negatief financieel resultaat van 1,08 miljoen euro. Het bestuur (de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Renkum en Wageningen) en het managementteam van Permar, nemen maatregelen om het verlies in de komende jaren te beperken.

Omdat Permar de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoert voor de vijf gemeenten betalen deze samen dit tekort. Het tekort heeft geen gevolgen voor medewerkers met een Wsw-dienstverband.

Bestuur en managementteam werken aan een strategie om Permar toekomstbestendig te maken. Op de korte termijn gebeurt dat door een verhoging van de productiviteit en de kostendekkendheid. Ook zal er nog meer werk gemaakt worden van het werven van nieuwe orders. En dan bij voorkeur opdrachten die bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerkers met een Wsw-dienstverband. Zo worden zij breder inzetbaar. Verder worden relaties met werkgevers versterkt zodat meer Wsw-medewerkers in een regulier bedrijf aan het werk kunnen.

ZWAAR JAAR Het afgelopen jaar was in veel opzichten zwaar. Ook Permar voelde de economische tegenwind. Bovendien heeft het bedrijf nog niet kunnen profiteren van het langzaam groeiende economisch herstel. Dat heeft ertoe geleid dat het bedrijf minder opdrachten heeft gekregen van werkgevers. Daarnaast heeft Permar als SW bedrijf te kampen met een teruglopende rijkssubsidie Wsw, laat het bedrijf en de gemeente Ede in een persbericht weten..

Tegelijkertijd is in 2013 en 2014 een reorganisatie afgerond. Die heeft ertoe geleid dat de structurele kosten voortaan lager uitvallen, maar de overige effecten van de reorganisatie, zoals de cultuurverandering, zijn in 2014 nog niet in de volle breedte zichtbaar.