• dhr. B. Veen en Weth. M. van de Fliert-Klein

    Greenberry

Permar blijft plantsoenen onderhouden

SCHERPENZEEL Permar zal tot en met 2020 de plantsoenen in Scherpenzeel en een groot deel van de gemeentelijke begraafplaatsen Glashorst en Lambalgen onderhouden. Verder zal Permar tot en met 2020 de jaarlijkse plantsoenrenovaties uitvoeren. Directeur Bor Veen van Permar en wethouder Margo van de Fliert-Klein van de gemeente Scherpenzeel ondertekenden vorige week de overeenkomst.

,,Sinds 1 april 2009 wordt op een prettige wijze samengewerkt met Permar uit Ede. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren bewezen de groenwerkzaamheden goed uit te voeren", aldus Van de Fliert.

,,De gemeente Scherpenzeel is een sociale groene gemeente en draagt zorg voor haar sociaal zwakkere inwoners. Door de werkzaamheden aan Permar te gunnen, zorgen we ervoor dat mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan. Permar is gespecialiseerd om deze doelgroep te begeleiden waardoor mensen goed en nuttig werk verrichten.''

Momenteel werken in het kader van de Participatiewet twaalf inwoners van Scherpenzeel bij Permar en leveren ze een bijdrage aan het 'mooi houden' van hun eigen dorp. Mede door veranderende wetgeving is de financiële druk op Permar groot. Een rechtstreekse gunning van de groenwerkzaamheden aan Permar draagt bij aan een hogere omzet wat gunstig is voor zowel de gemeente als Permar.