• Archieffoto: Koen Suyk

'Partijen in regio Amersfoort zetten zich in voor middeldure huur'

WOUDENBERG Minister Blok en gedeputeerde Van den Berg waren maandag te gast bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Woningmarkt van de Regio Amersfoort. Het thema van deze bijeenkomst was middeldure huur. Voorafgaand werd de minister rondgeleid over het Amersfoortse Eemplein, volgens die gemeente een geslaagd project met middeldure huurwoningen van de Alliantie.

Evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt is een blijvend aandachtspunt in de regio Amersfoort, volgens de gemeente Amersfoort. Op dit moment is het middeldure huursegment

(circa 700 tot 900 euro) de ontbrekende schakel. Daarom zetten partijen in de regio zich in om meer middeldure huur te realiseren, mede om meer dynamiek op de woningmarkt te krijgen. Maar tegelijkertijd constateren partijen ook belemmeringen, waardoor de realisatie van middeldure huur minder voortvarend verloopt dan gewenst en benodigd is.

Op 11 april werd de urgentie van de opgave in de regio door wethouder Imming van Amersfoort belicht. Verder werd aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen van binnen en buiten deze regio stilgestaan bij de succesfactoren en de belemmeringen in de praktijk van het realiseren van middeldure huur.

In een bijeenkomst zijn de partners van het Platform Woningmarkt Regio Amersfoort samen met rijk en provincie op zoek gegaan naar innovaties en mogelijkheden voor versnelling. De regiogemeenten laten bijvoorbeeld in kaart brengen welke locaties in aanmerking komen voor de realisatie van middeldure huur. De provincie ondersteunt gemeenten vervolgens die concrete initiatieven hebben om samen met een marktpartij tot de ontwikkeling van een project te komen. Dit doet zij door samen met de gemeente en grondeigenaar voor een project bepaalde deskundigen bij elkaar te brengen die snel de kansrijkheid van een (her)ontwikkeling in beeld brengen.

Minister Blok complimenteerde de Regio: ,,De behoefte aan middeldure huurwoningen neemt toe en ik ben erg blij met bijeenkomsten als deze. Als partijen elkaar kennen zijn er sneller oplossingen voorhanden."

Het Platform Woningmarkt Regio Amersfoort heeft als doel de ontwikkeling van vraag en aanbod op de woningmarkt in de regio Amersfoort te bespreken en kennis te delen over trends en woonpreferenties. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, projectontwikkelaars, makelaars en beleggers, de provincie Utrecht en de wethouders en ambtenaren Wonen van de regiogemeenten. Voorzitter van het Platform is burgemeester Cnossen van Woudenberg, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen van Regio Amersfoort.

In Regio Amersfoort de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg veelal aangevuld met Nijkerk en Barneveld aan een gezamenlijke toekomst.