Parkeerruimte ter discussie

WOUDENBERG  Het herontwikkelingsplan aan de Voorstraat 33-37 van projectontwikkelaar Woudenburcht roept vragen op over de parkeerdruk.

 

Joke van der Heide

De landelijke norm van het CROW schrijft voor dat bij dit project 26,6 parkeerplaatsen nodig zijn. De projectontwikkelaar realiseert op de locatie echter maar 18 parkeerplaatsen, waarvan maar 12 op eigen terrein. Op reactie op vragen van CU, GBW en PvdA blijkt dat het college dit acceptabel vindt. Volgens het college wordt uitgegaan van de minimale parkeercijfers van het CROW, waarbij parkeren voor bezoekers in de omgeving moet plaatsvinden.

Concreet gaat het om de volgende berekening. Aan de noordzijde van het plan gaat het om 12,3 parkeerplaatsen. Voor de 3 nieuwe woningen en het appartementengebouw met 3 appartementen worden 6 openbare plaatsen gerealiseerd en voor één woning komt er parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit betekent dat er een toename van 5,3 plaatsen komt in het openbaar gebied.

Projectontwikkelaar Woudenburcht geeft aan dat in overleg met de gemeente aanvullend onderzoek naar de parkeerdruk is gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat er op het kerkplein voldoende restcapaciteit is om deze 5,3 plaatsen op te vangen.

Voor de zuidzijde gaat het volgens de norm om 14,3 plaatsen. De projectontwikkelaar vertelt dat aan deze zijde van het project 11 nieuw te realiseren parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit betekent dat elke woning over 1 privé parkeerplaats beschikt. Het betekent ook dat er een toename in het openbaar gebied komt van 3,3 plaatsen. Volgens de projectontwikkelaar is ook hier parkeerfaciliteit op korte afstand beschikbaar via een nieuw te maken doorloop achter de Digishop naar de parkeerterreinen bij Jumbo en 't Schilt.

Marleen Treep (CU) vraagt zich af of de parkeerdruk realistisch is berekend. De ervaring leert volgens haar dat het afgelopen half jaar de parkeerdruk in en rond de Voorstraat en 't Schilt behoorlijk is toegenomen, vooral in de avonden is er nog nauwelijks vrije parkeerruimte. Het college reageert dat er bij een inbreidingslocatie altijd een belangenafweging moet worden gemaakt en er in het belang van het totaalresultaat soms concessies moeten worden gedaan. Gelet op het onderzoek en de parkeerdruk van de oude bestemming vindt het college zijn keuze verantwoord.