• CU

Parkeerdruk nieuwe plannen niet afwentelen op omwonenden

WOUDENBERG ,,De afgelopen periode hebben we er ons in de raad druk om gemaakt: verkeersveiligheid en parkeeroverlast. De ChristenUnie vindt bijvoorbeeld dat de parkeerdruk bij nieuwe plannen niet op de omwonenden afgewenteld mag worden.´´ Zo reageert Marleen Treep van de ChristenUnie naar aanleiding van de stelling dat de verkeersveiligheid in en rond het dorp moet verbeteren.

,,Ook heeft de CU gevraagd of er een fietsopstelplaats voor middelbare scholieren gemaakt kan worden bij de rotonde Geeresteinselaan/Nico Bergsteinweg. Zodra het weer het toelaat, wordt die opstelplaats één dezer dagen ook daadwerkelijk aangelegd. De jongelui staan dan niet meer op het fietspad op elkaar te wachten en geven zo ruimte aan andere gebruikers. Wel zo veilig. Zo kunnen we als gemeente ook zelf wat doen aan de veiligheid bij provinciale wegen door ons dorp.

Ons centrum is inmiddels al even nieuw ingericht. Iedereen kent de nieuwe regels/situatie. Parkeren op het fietspad in de Dorpsstraat is echt gevaarlijk; we hebben al maanden geleden gevraagd of hierop gehandhaafd kan worden. Woonwijken waar 30 km/uur gereden mag worden: we weten het allemaal, maar er wordt toch ook te hard gereden.

Er zijn aandachtspunten genoeg te noemen die de CU belangrijk zijn. Wat de ChristenUnie betreft is het de bedoeling dat de BOA nu gaat handhaven. Niet alleen een waarschuwing geven, maar ook bekeuren. En niet mopperen als je zelf het haasje bent.

In de komende periode hopen we dat er een nieuw fietspad aan de noordkant van ons dorp aangelegd kan worden. Zo doende bereiken fietsers snel èn veilig de andere kant van het dorp.´´