• Lex van Lieshout

OZB blijft stijgen met 2,8 procent

WOUDENBERG  De onroerende zaakbelasting (ozb), de belasting die iedere huiseigenaar moet betalen, stijgt dit jaar sterker dan was afgesproken. Daarmee houden gemeenten zich niet aan de afspraak met het Rijk. De gemeente Woudenberg blijft met de aanslag van 2015 wel binnen de afspraken, maar stijgt ook ondanks dalende woningprijzen.

De Vereniging Eigen Huis maakte de cijfers vorige week bekend. Uit het onderzoek bleek dat de verschillen tussen gemeenten erg groot zijn. De gemeente Woudenberg bleef met een stijging van 2,8 procent binnen het door het Rijk vastgestelde maximum van een stijging van 3 procent. Uit het onderzoek bleek ook dat de gemiddelde WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken) in Woudenberg van 2014 naar 2015 is gedaald van 281.000 euro naar 269.479 euro.

 

Wethouder Gijs de Kruif: ,,De raad heeft bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2015-2018 in oktober vorig jaar de stijging van de ozb voor meerdere jaren vastgesteld. Het bedrag is losgekoppeld van de WOZ-waarde van de huizenbezitters. In een dalende huizenmarkt is dit moeilijk uit te leggen. Het voelt gevoelsmatig niet goed wanneer je als huizenbezitter meer moet betalen, terwijl je huis minder waard is."

 

* Waarom extra stijging van de ozb in Woudenberg vanaf 2016 noodzakelijk is en hoe de hoogte van de ozb zich verhoudt met de omliggende gemeenten kunt u lezen in De Woudenberger van 17 maart.