• Ted Walker

Overlast (brom)fietsen

WOUDENBERG De gemeente heeft een procedure (brom)fietsenoverlast ontwikkeld als nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019. Reden hiervoor is dat er geregeld een melding binnenkomt op het gemeentehuis over gevaarlijke en/of fout geparkeerde (brom)fietsen. Ook de Boa en buitendienst van de gemeente constateren dit.

Joke van der Heide

Het doel van de procedure is om de overlast van gevaarlijk geparkeerde (brom)fietsen te verminderen. Denk daarbij aan (brom)fietsen die zo geparkeerd zijn dat ze bijvoorbeeld de doorgang voor hulpdiensten belemmeren of waarvan een wiel uitsteekt op het fietspad. Deze bromfietsen moeten met spoed worden verwijderd. Vervolgens geven ook fout geparkeerde (brom)fietsen overlast, doordat deze de doorgang van looproutes verkleinen en zorgen voor een rommelig straatbeeld. Een fout geparkeerde (brom)fiets staat niet op een door de gemeente daarvoor aangewezen voorziening, maar vormt geen gevaar. De eigenaren van deze fietsen krijgen 48 uur de kans om de overtreding ongedaan te maken. Daarna verwijdert de gemeente de (brom)fiets en verhaalt de kosten van 50 euro op de eigenaar cq houder, wanneer deze zijn eigendom bij de Gemeentewerf komt ophalen. De opslagtermijn is afhankelijk van de waarde van de verwijderde (brom)fiets, minimaal 2 weken en maximaal 13 weken.

De Boa stelt vast of een (brom)fiets in strijd met de APV is geparkeerd. Om er achter te komen welke fietsen de maximale parkeertermijn van 28 dagen hebben overschreden (zogenaamde weesfietsen) krijgen de fietsen een label op een spaak en een vast deel van de (brom)fiets. Het label breekt als de (brom)fiets wordt verplaatst. Als het label na 28 dagen nog in tact is, is er sprake van een overtreding en kan ook deze (brom)fiets worden meegenomen. Fietswrakken worden direct verwijderd.