Zorgen over stikstofbesluit

WOUDENBERG De rechtelijke uitspraak van 29 mei om de nationale stikstofregels van tafel te vegen, zorgt in menig gemeentehuis voor hoofdbrekens. Door deze uitspraak moeten nieuwe ontwikkelingen als aanleg van wegen, stallen, industrieterreinen en woningbouwprojecten door de nabije aanwezigheid van een kwetsbaar natuurgebied volledig worden stilgezet.

Joke van der Heide

Via schriftelijke vragen wil SGP-raadslid Jan Mulder van het college weten of het stikstofbesluit van de Raad van State gevolgen heeft voor Woudenberg. Of er hierdoor nieuwbouwprojecten komen stil te liggen en of agrariërs getroffen worden door dit vonnis.

De Raad van State besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis voor activiteiten, omdat dit in strijd is met de Europese Regelgeving. Het PAS voorzag in een soort rekensysteem. Initiatiefnemers van projecten moesten aantonen dat hun plannen pasten binnen de toekomstige uitstoot van stikstof, rekening houdend met maatregelen die nog genomen moeten worden om de uitstoot te beperken. Het idee achter PAS was om balans te brengen tussen natuur en economische ontwikkeling. Volgens de Raad van State slaat het PAS echter te ver door naar de laatste categorie. Uit een VNG-enquête over dit onderwerp blijkt dat er door deze uitspraak bijna in elke gemeente wel één of meer projecten stil komen te liggen. Volgens Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht moeten bijvoorbeeld drie grootschalige nieuwbouwprojecten in Amersfoort opnieuw tegen het licht worden gehouden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een adviescollege ingesteld om in het najaar met mogelijke oplossingen te komen. Gevreesd wordt dat Nederland anders op slot komt te zitten.