• Joke van der Heide

Zorgen over leefbaarheid rond drukke N224

WOUDENBERG Het was maandagavond volle bak bij de bijeenkomst over de provinciale weg N224 georganiseerd door het CDA. Uitgenodigd door de vraag waar zij 's nachts wakker van lagen, vertelden de meer dan 100 aanwezigen over de dagelijkse overlast van wonen en werken aan de steeds drukker wordende N224 en haar zijwegen. Dat de leefbaarheid in het gedrang is, maakten zij duidelijk met hun verhalen.

Joke van der Heide

Onderwerpen als verkeersveiligheid, extreme geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit, scheuren in woningen en slechte bereikbaarheid kwamen voorbij. Een bewoner die aan de Pothbrug woont, vertelde:,, Het is een enorme herrie van 100 decibel en soms zelfs 120 decibel. De grote hoeveelheid vracht- en agrarisch verkeer, busjes en auto's zijn voor ons als omwonenden ondoenlijk." Doordat haar huis volledig geïsoleerd is, bleek uit een geluidsonderzoek op de gevel echter dat het geluid voldeed aan de wettelijke norm. ,,Maar we hebben ook een tuin en zetten onze ramen wel eens open. Helaas is daar geen wetgeving voor", gaf zij cynisch aan. Over de geluidsoverlast vertelde een andere bewoner dat de herrie al begint om half vijf 's morgens.

Dat het door de drukte als omwonende niet te doen is om tijdens de ochtend- en avondspits de N224 op te komen richting Woudenberg werd ook genoemd. ,,Van half vier tot zes uur kunnen wij geen boodschappen doen bij de Hoogvliet, vertelde een bewoner die ook aan de Pothbrug woont. Er ontstond geroezemoes in de zaal, omdat eigenlijk alle bewoners van de Stationsweg Oost dit herkenden. Sommigen gaven aan dat oversteken zo'n probleem is dat zij eerst richting Scherpenzeel moeten rijden, draaien en dan pas richting Woudenberg kunnen. Een bezorgde vader vertelde dat het vanuit de Laagerfseweg voor zijn fietsende schoolkinderen 's morgens ook absoluut onmogelijk is om de weg over te steken. Met als gevolg dat zij aan de verkeerde kant over het fietspad moeten rijden. Een onveilige situatie volgens hem.

Ook bedrijven hebben last van de drukte. De eigenaar van een loonbedrijf aan de Laagerfseweg vertelde dat het bijna niet meer te doen is om 's morgens de N224 op te rijden. Vanuit de N224 terug heeft hij met zijn materieel een nog groter probleem. ,,Hiervoor komt nu een tussentijdse oplossing. Zo moeten er dubbele kosten gemaakt worden, dan kunnen ze toch beter direct met een oplossing komen voor de N224", gaf hij aan.

Vanuit de omwonenden was er veel onbegrip voor de plannen van het college voor een bedrijventerrein en wonen in zoekgebied 5 ten zuiden van de N224. In de Structuurvisie werd volgens een omwonende al aangegeven dat er aan slechts één zijde van de N224 gebouwd mocht worden, omdat de drukte anders een barrière zou gaan vormen. Dat ging toen om de woningbouwplannen voor Hoevelaar plus uitbreiding van het industrieterrein aan de Parallelweg, waarbij door de gemeente werd toegezegd dat eerst de weg verlegd moest worden en er dan pas gebouwd kon worden. Dat dit niet gebeurd is en de gemeente met een aanpassing op de Structuurvisie is gekomen, geeft de bewoner geen vertrouwen dat dit voor zoekgebied 5 wel gaat gebeuren.

Er werd ook een pleidooi gedaan om zoekgebied 5 alleen te gebruiken voor woningbouw. ,,Een woonwijk hoort niet bij industrie. Het is te gevaarlijk. Het is niet normaal hoe hard er gereden wordt op de Laagerfseweg", werd er gesteld. Er waren ook tips, bijvoorbeeld om niet in zoekgebied 5 te bouwen, maar bij de Esso vanwege de ligging ten opzichte van de A12. Of om in gesprek te gaan met de provincie Gelderland om voor gemeenten als Scherpenzeel en Renswoude ontsluiting te regelen vanuit de Hopeseweg en/of een weg aan te leggen op de oude spoorlijn.

Ook was er een positieve reactie. ,,Wij denken allemaal vanuit de beperking. Wat is er mooier dan een gemeente met groeiplannen. Dan hebben mijn kinderen straks ook een woning en werk. Alleen is het de taak van de provincie en gemeente om de infrastructuur goed te regelen."

Om als bewoners een vuist te maken richting de gemeente en provincie Utrecht heeft het CDA daarom een petitie gemaakt.