• Realiseren nieuwe sporthal volgens Stichting ABC gewenst.

    Joke van der Heide

'Veiligheid sporters in het geding'

WOUDENBERG Op basis van ontwikkelingen en bezoeken van bestaande gym/turnhallen in 2017 en 2018 is het bestuur van Stichting ABC tot de conclusie gekomen dat het realiseren van een turnhal gewenst is. Daarmee wordt zowel het algemene ruimteprobleem in De Camp opgelost als tegemoet gekomen aan de kwaliteitseisen van LONGA.

Joke van der Heide

Het bestuur van de Stichting ABC (ABC) voegt daaraan wel toe 'mits dit financieel haalbaar is'. Dit laatste hangt af van de draagkracht van LONGA, Stichting ABC en de bereidheid van de gemeente om een éénmalige investeringssubsidie te verlenen. Judith Ravestein, de nieuwe voorzitter van ABC, vindt het belangrijk om op korte termijn een inschatting te maken van de haalbaarheid, om aan de binnensportverenigingen toekomstperspectief te kunnen bieden. Hierbij speelt dat de huur van een volledig ingerichte gym/turnhal hoger is dan van een algemene sporthal. Als richtlijn voor het bouwen van een nieuwe sporthal geeft de VNG 1.400 uur aan. Cijfers over het bouwen van een turnhal zijn bij ABC niet bekend.

KNELPUNTEN Volgens ABC is de krapte groot. Zo komt LONGA als grootste binnensportvereniging met 365 leden vele uren les- en trainingsmogelijkheden te kort. Over de gewenste uitbreiding geeft LONGA als indicatie dat het gaat om 260 uur: de A-selectie van 8 naar 12 uur; de B-selectie van 5,5 naar 7 uur, de recreatieturners van 1 naar 2 uur en meer uren voor freerunnen. Voor LONGA zijn de knelpunten niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Naast een tekort om hun eigen toestellen en materiaal op te slaan is ook de veiligheid van trainers en sporters in het geding. Het wedstrijdturnen gebeurt op hoog niveau (NK) en vraagt dat nieuwe elementen veilig worden geoefend. Het huidige aanbod sluit niet aan op de behoeften van de moderne gym/turnsport, waardoor regelmatig moet worden uitgeweken naar andere locaties.

Ook voor de volleybalvereniging met 200 leden en 17 teams ontbreekt het in De Camp aan mogelijkheden om de trainingen te kunnen geven die passen bij de omvang van de vereniging en aansluiten op het hoge spelniveau van verschillende teams. Er is behoefte aan meer tijd en ruimte (oplopend tot een verdubbeling in vijf jaar) zowel op de trainingsavonden als, door hogere eisen voor zaalindeling, tijdens de wedstrijden op zaterdag. De korfbalvereniging speelt met 221 leden van half oktober tot eind maart binnen en vraagt ook om uitbreiding, van 27 tot 33 uur per week. Ook de tafeltennisvereniging ervaart beperkingen door de capaciteit.

Door deze krapte is ABC onvoldoende in staat om de verenigingen te faciliteren bij hun ambitie, groei en succes. Wat hen betreft zijn de keuzes die gemaakt worden afhankelijk van de ambitie van de gemeente en de verenigingen en daar is eigenlijk altijd gemeenschapsgeld mee gemoeid. ,,Woudenberg is al decennia een voorbeeld wat betreft accommodaties en prestaties", aldus ABC.